Skip to main content

Căutare

Contribuţia noastră

Contribuţia noastră

Janssen este pe deplin dedicat furnizării de produse şi servicii de înaltă calitate către profesioniştii din domeniul sănătăţii, pacienţi şi familiile acestora. Sau mai simplu spus, am pus întotdeauna pe primul loc nevoile şi bunăstarea persoanelor cărora ne adresăm.

Este important pentru noi să înţelegem toate aspectele legate de nevoile pacienţilor. De aceea, ne implicăm şi colaborăm cu organizaţiile de pacienţi, care joacă un rol important în informarea, susţinerea şi asistarea pacienţilor. Ca şi companie, am învăţat din această interacţiune şi acest fapt ne ajută în dezvoltarea de noi tratamente şi în furnizarea de informaţii utile pacienţilor.

Scopul nostru este de a ne asigura că aceste relaţii şi parteneriate se dezvoltă într-un cadru principial de respect reciproc şi învăţare, integritate, independenţă, şi transparenţă.

Acest cadru a fost descris în “Codul de bune practici privind relaţiile dintre industria farmaceutică şi organizaţiile de pacienţi", asa cum a fost elaborat de către Federaţia Europeană a Asociaţiilor din Industria Farmaceutică (EFPIA) în colaborare cu organizaţiile de pacienţi pan-europene. Compania noastră aderă la aceste principii.

Componentele sale esenţiale sunt următoarele:

 • Va fi asigurată independenţa organizaţiilor de pacienţi, în ceea ce priveşte convingerile proprii.
 • Toate parteneriatele dintre organizaţiile de pacienţi şi industria farmaceutică se vor baza pe respect reciproc, opiniile şi deciziile fiecărui partener având valoare egală.
 • Industria farmaceutică nu va solicita, şi nici organizaţiile de pacienţi nu vor întreprinde, promovarea unui anumit medicament.
 • Obiectivele şi domeniul de aplicare al oricărui parteneriat vor fi transparente. Sprijinul financiar şi non-financiar oferit de industria farmaceutică va fi întotdeauna clar recunoscut.
 • Industria farmaceutică salută finanţarea amplă a organizaţiilor de pacienţi din diverse surse.

În scopul de a facilita colaborarea, Janssen a dezvoltat următoarele instrumente:

Un proces de revizuire şi evaluare a cererilor de finanţare sau colaborare de către o comisie multi-disciplinară

 • Dezvăluirea finanţărilor oferite organizaţiilor de pacienţi în scopul de a demonstra angajamentul în derulare al companiei pentru transparenţă.

Care este natura colaborării noastre cu organizaţiile de pacienţi? Janssen poate interacţiona cu grupurile de pacienţi, în următoarele moduri:

 • Susţinerea programelor educaţionale şi a conferinţelor;
 • Sponsorizarea de evenimente de colectare de fonduri;
 • Contribuţii pentru susţinerea de programe şi servicii pentru comunitatea pacienţilor şi furnizorilor de îngrijiri medicale;
 • Contribuţii pentru susţinerea activităţilor care să ajute pacienţii şi furnizorii de îngrijiri medicale să beneficieze de tratamente, servicii şi susţinere îmbunătăţite şi, de asemenea, colaborări care să crească nivelul de conştientizare asupra bolilor.

Următoarele tipuri de cereri nu sunt eligibile pentru contribuţii:

 • Burse de studiu pentru persoane fizice;
 • Contribuţiile directe pentru persoane fizice;
 • Credite.

Declaraţie privind procesul de acordare a contribuţiilor

O comisie multi-disciplinară analizează toate cererile. Cererile trebuie să includă declaraţia privind misiunea organizaţiei, statutul fiscal, descrierea proiectului/evenimentului, descrierea modului de utilizare a fondurilor, bugetului proiectului (dacă este cazul) şi a bugetului anual de funcţionare.

Contribuţia noastră pe plan naţional 

Pentru informaţii legate de activitatea Janssen în România vă rugăm să ne contactaţi

Contribuţia noastră pe plan international

Pentru a afla mai multe despre iniţiativele care implică mai multe ţări în cadrul EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa), vă rugăm să vizitaţi website-ul nostru EMEA