Skip to main content

Căutare

Declararea tuturor activităților de sponsorizare și a oricăror alte cheltuieli suportate în anul 2016 (Ordin 194/2015) și (Ordin 874/2015)

Declararea tuturor activităților de sponsorizare și a oricăror alte cheltuieli suportate în anul 2016 (Ordin 194/2015) și (Ordin 874/2015)

Declararea tuturor activităților de sponsorizare și a oricăror alte cheltuieli suportate în anul 2016 în conformitate cu Ordinul nr. 194 din 23/02/2015 publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 168/11.03.2015- ”Norme pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman”, art. 35, (Capitolul III, Publicitatea destinată profesioniștilor din domeniul sănătății, SECŢIUNEA a 2-a, Forme de publicitate, Subsecţiunea a 7-a, Sponsorizarea).

Declararea tuturor activităților de sponsorizare și a oricăror alte cheltuieli suportate în anul 2016 în conformitate cu Ordinul nr. 874 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 24.07.2015, privind aprobarea formularelor de declarare a activitatilor de sponsorizare in domeniul dispozitivelor medicale si al materialelor sanitare.

Raportarea poate fi vizualizată și pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).