Skip to main content

Căutare

Calea Janssen

Modul de operare Janssen ("Janssen Way")
 • Responsabilitatea de bază a companiei Janssen este dezvoltarea unor tratamente inovatoare pentru nevoi medicale nesatisfăcute, garantând totodată accesul şi utilizarea adecvată a acestora în beneficiul pacienților și al societății. Pentru consolidarea eforturilor noastre, noi interacţionăm cu organizații cu obiectiv comun. Prin primsa expertizei noastre în domeniul farmaceutic, jucăm un rol esențial în progresul medicinei prin cercetarea și dezvoltarea de tratamente noi, precum și prin educație continuă și monitorizarea continuă a siguranței medicamentelor proprii. Parteneriatul, încrederea și respectul reciproc sunt esențiale pentru a aduce valoarea necesară atât pacienților cât și societății.

Colaborarea noastră cu profesioniștii din domeniul sănătății – „Janssen WAY”

Colaborarea noastră cu profesioniștii din domeniul sănătății este guvernată în primul rând de prevederile legale și de standardele industriei, prevăzute în codurile de conduită naționale, elaborate de asociațiile naționale ale producătorilor de medicamente. În plus, compania Janssen are propriile sale principii de etică în afaceri, privind interacţiunea cu profesioniștii din domeniul sănătății, abordare cuprinsă în ceea ce numim „Janssen WAY”.

Integritatea în interacțiunea cu profesioniștii în domeniul sănătății şi comunitatea medicală

 • Integritatea deciziei unui profesionist din domeniul sănătății de a prescrie sau recomanda un medicament este unul dintre pilonii sistemului de sănătate. Admitem că interacțiunile dintre companiile farmaceutice și profesioniștii din domeniul sănătății pot avea potențialul de a genera conflicte de interese, iar obiectivul nostru este să nu compromitem niciodată independența și integritatea profesională a acestora.
 • Principiile noastre interne sunt stricte și guvernează interacțiunile cu profesioniștii și organizațiile din domeniul sănătății, în conformitate cu toate reglementările existente și cu abordarea noastră etică. Procesele noastre interne, susținute de valorile consacrate în Crezul companiei includ instruirea cuprinzătoare a tuturor angajaților, sisteme standardizate pentru revizuirea și aprobarea interacțiunilor cu profesioniștii din domeniul sănătății, monitorizare continuă și audit.

Ca membră a Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice, compania Janssen va publica orice transfer de valoare pe care l-a efectuat către profesioniști și organizații din domeniul sănătății.

Transferul de valoare care va fi publicat poate fi clasificat ca: 1. Susținerea educației; 2. Onorarii pentru servicii; 3. Transferul de valoare cu privire la planificarea și desfășurarea studiilor clinice.

1. Susținerea educației medicale

Compania Janssen sponsorizează și susține programe de Dezvoltarea Profesională Continuă precum congrese, întâlniri educaționale, etc., prin care profesioniștii din domeniul sănătății învață și pot face schimb de idei cu colegii lor despre patologie și abordări terapeutice noi și astfel își pot îmbogăți cunoștințele medicale în beneficiul pacienților.

Sprijinim programe educaționale corecte și echilibrate care urmează principiile definite de unele organismele acreditate din Europa, programe bazate pe nevoile educaționale ale comunității medicale și implementate de comitete de experți independenți.

Sprijinul pentru programe educaționale foarte bine reglementat și totodată transparent poate fi:

 • Contribuții financiare precum granturi/sponsorizări pentru activități educaționale și congrese organizate de societăți medicale și alte terțe părți din sfera științifică, la nivel local și european
 • Dezvoltarea unor programe educaționale medicale, organizate cu experți independenți, conform regulilor stricte ale companiei Janssen
 • Susținerea profesioniștilor pentru participarea la congrese și intâlniri educaționale în funcție de nevoile lor educaționale sau implicare

Aranjamentele logistice pentru aceste activități respectă directivele codurilor naționale și ale EFPIA, fiind întotdeauna modeste și strict limitate la scopul principal al evenimentului şi doar pentru profesioniștii în domeniul sănătății.

Programele noastre de natură promoțională, prin care oferim informații detaliate despre produsele noastre, respectă aceleași principii etice, nu includ un transfer de valoare, deoarece nu este asigurat în acest caz transportul sau cazarea pentru participarea la aceste tipuri de activități. Când este necesar oferim ospitalitate modestă care se încadrează în limitele de cost stabilite prin coduri sau lege. Această masă nu este considerată „transfer de valoare” de către codurile de transparenţă.

2. Onorarii pentru servicii
 
 • Profesioniștii și organizațiile din domeniul sănătății oferă companiei Janssen cunoștințe independente, de specialitate, bazate pe experiență clinică și terapeutică, iar compania oferă o compensație echitabilă pentru serviciile furnizate.
 • Plata onorariilor pentru servicii se calculează în funcție de timpul necesar unui profesionist pentru prestarea serviciului (tarifele orare sunt definite independent în funcție de țară). Compania Janssen respectă autonomia profesioniștilor și se va asigura că activitățile sale respectă toate standardele etice în afaceri, pentru a evita eventualele conflicte de interese.
 
3. Transferul de valoare cu privire la planificarea și desfășurarea studiilor clinice
 
 • Studiile clinice sunt o cerință cheie pentru dezvoltarea medicamentelor, care necesită implicarea medicilor clinicieni și a pacienților acestora.
 • Serviciile profesioniștilor, precum medicii clinicieni sau serviciile instituţiilor sunt remunerate în mod echitabil pentru timpul, expertiza și resursele alocate, atât de necesare pentru realizarea acestor cercetări.
 • Transparența în ceea ce privește datele obținute din studiile clinice este cel mai important lucru pentru progresul științei și al medicinei. Această afirmație este demonstrată de contractul nostru cu Universitatea Yale pentru proiectul de acces deschis la date (Proiect YODA), pentru a permite accesul la datele obținute din studiile noastre clinice. Este pentru prima dată când o companie a colaborat cu o terță parte academică independentă pentru revizuirea și luarea deciziilor finale cu privire la fiecare solicitare de obținere a datelor clinice.

Fără implicarea profesioniștilor din domeniul sănătății, dar și a organizațiilor, nu ar fi posibile progresele medicale, inovația farmaceutică și dezvoltarea opțiunilor terapeutice pentru numeroase boli. Prin asumarea noilor măsuri pentru creșterea transparenței, dorim să arătăm că această colaborare este legitimă și are scopul de a îmbunătăți rezultatele în beneficiul pacienților. Noi credem cu tărie că este responsabilitatea colectivă a industriei farmaceutice și a comunității medicale să explice acest lucru societății și să asigure continuarea acestei colaborări și în viitor.