Skip to main content

Căutare

De ce este necesar un Cod de transparență?

De ce este necesar un Cod privind publicarea transferului de valoare?

Compania Janssen are experiență în furnizarea unor medicamente inovatoare, care uneori salvează vieți, având la bază cercetările desfășurate de noi și colaborările cu medici, oameni de știință în domeniul medical, spitale și alți profesioniști sau organizații din domeniul sănătății. Această colaborare a generat rezultate extraordinare pentru pacienți.

În luna iunie 2013, Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) a adoptat în mod oficial „CODUL PRIVIND PUBLICAREA TRANSFERURILOR DE VALOARE EFECTUATE DE COMPANIILE FARMACEUTICE CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI ORGANIZAȚIILE MEDICALE” ca parte a efortului de autoreglementare a modului în care companiile farmaceutice pot colabora cu profesioniștii din domeniul sănătății sau cu organizațiile acestora, atunci și când are loc un transfer de valoare (plata onorariilor, contribuție la costul instruirilor etc.).

Film EFPIA: Înțelegerea colaborării dintre industria farmaceutica și sistemul medical:

În luna iunie 2016, compania Janssen, alături de alte companii farmaceutice membre EFPIA, a publicat transferurile de valoare efectuate în anul 2015, cum ar fi: sprijinul financiar acordat pentru profesioniști in scopul participării la evenimentele medicale și științifice, onorarii pentru serviciile prestate sau sponsorizări și granturi. Astfel, toate transferurile de valoare vor fi publicate în luna iunie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Am încurajat în mod activ profesioniștii să fie de acord să dezvăluie datele lor individuale și majoritatea semnificativă a făcut acest lucru. Ambiția noastră este de a încuraja în continuare profesioniștii să ni se alăture în călătoria noastră către o mai mare transparență și o comunicare deschisă cu privire la interacțiunile cu industria, benefice pentru toți. Acestea adresează în mod direct solicitările publice de transparență și demonstrează că pacienții beneficiază de aceste interacțiuni, profesioniștii sunt mai informați pentru luarea deciziilor medicale și utilizarea corespunzătoare a medicamentelor.

Janssen susține fără rezerve dezvăluirea transferurilor de valoare. Codul de transparență EFPIA (și codurile corespunzătoare la nivel de țară) are un impact semnificativ asupra îmbunătățirii transparenței în ceea ce privește detaliile interacțiunilor dintre industrie și comunitatea medicală. Aceste interacțiuni sunt esențiale pentru progresul continuu al medicinei, în scopul de a spori rezultatele pentru pacienti.