Skip to main content

Căutare

Title

Transferul de valoare

Declararea tuturor activităților de sponsorizare și a oricăror alte cheltuieli suportate în conformitate cu Ordinul nr. 194 din 23/02/2015 publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 168/11.03.2015- ”Norme pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman”,  art. 35, (Capitolul III, Publicitatea destinată profesioniștilor din domeniul sănătății, SECŢIUNEA a 2-a, Forme de publicitate, Subsecţiunea a 7-a, Sponsorizarea).

2022 PDF
2021 PDF
2020 PDF
2019 PDF
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF