Skip to main content

Pretraga

Uživamo u svom poslu​

Uživamo u svom poslu​

Želite da krenete uzbudljivim profesionalnim putem koji će vas ispuniti? Janssen je pravo mesto da izgradite karijeru!

Posetite careers.jnj.com i pogledajte otvorena radna mesta u kompaniji Janssen i drugim kompanijama grupe Johnson & Johnson.​

Zašto se zaposliti u kompaniji Janssen?​

Janssen ima zanimljivu i dinamičnu korporativnu kulturu, koja pred zaposlene postavlja nove izazove i omogućava im da daju lični doprinos uspehu kompanije. U kooperativnoj i otvorenoj klimi koja preovlađuje u kompaniji Janssen imate sve mogućnosti za atraktivnu i dugoročnu profesionalnu budućnost.​

Omogućavamo dobre radne uslove, socijalne pogodnosti i nagrađivanja koja podstiču radne uspehe.

Janssen je jedna od vodećih svetskih inovativnih farmaceutskih kompanija. Svojim radom, inovativnim proizvodima, informacijama i uslugama možete da lično da doprinesete poboljšanju zdravlja i kvalitetu života pacijenata i njihovih najbližih.

Šta možete da očekujete u kompaniji Janssen?​

Da li ste spremni da preuzmete odgovornost? Onda smo mi pravo mesto za vas. I početnici i oni koji već imaju profesionalno iskustvo će se suočiti sa novim izazovima i to će vas ispuniti. ​

Spremnost da se istraže novi putevi, iskoriste mogućnosti i stekne znanje predstavljaju osnovne vrednosti naše korporativne kulture. Pratimo napredovanje pojedinaca i na rukovodeće položaje postavljamo pre svega ljude iz sopstvenih redova. Vaš uspeh isključivo zavisi od ličnih zasluga i rezultata rada.

Zašto volimo da radimo ovde?​

Naravno, svi mi radimo da zaradimo. Ali postoje i mnogi drugi razlozi da nam se pridružite. Uravnotežen odnos poslovnog i privatnog života je ključan da biste se osećali dobro.

Svesni smo da naš uspeh zavisi od toga da li smo vam omogućili prosperitetno okruženje: otvoren i iskren odnos, radni proces koji se zasniva na timskom radu i saradnji kod postizanja zajedničkih ciljeva.​

U inovativnoj farmaceutskoj kompaniji svako doprinosi tome da pacijenti dobiju lečenje I lekove koji su im potrebni. Osećaj da doprinosite spasavanju života i boljem stanju ljudi usrećuje vas i zadovoljava. Janssen pruža priliku za lično ispunjenje i profesionalni razvoj.​