Skip to main content

Pretraga

Lekari iz kompanije Janssen utiču na milione života

Lekari iz kompanije Janssen utiču na milione života

„Kompanija Janssen omogućava lekarima da utiču i poboljšaju živote miliona pacijenata i njihovih porodica. Otkrivanjem potreba pacijenata i predstavljanjem glasa pacijenata unutar kompanije, kompanija Janssen može da osmisli i razvije bolje lekove i rešenja koja više odgovaraju i njima i zdravstvenim radnicima koji svakodnevno brinu o njima.“

Hose Antonio Buron Vidal

POTPREDSEDNIK ZA MEDICINSKE POSLOVE, JANSSEN EMEA

Lekari imaju značajnu ulogu u kompaniji Janssen i pomažu nam da se povežemo sa pacijentima. Pogledajte sve mogućnosti zaposlenja za lekare i saznajte više o našim vrednostima i inovativnim projektima zdravstvene zaštite.

Lekari predstavljaju pacijente i povezuju se sa njima

Lekari imaju značajnu ulogu u kompaniji Janssen i uopšteno, u porodici kompanija grupe Johnson & Johnson. Oni su u stalnom kontaktu sa zdravstvenim radnicima i udruženjima pacijenata, i predstavljaju pacijente unutar same kompanije. Njihovo razumevanje potreba pacijenata je od presudne važnosti za razvoj inovativnih lekova prilagođenih onima kojima su namenjeni.

Lekari pružaju nezavisno gledište i mogućnost sagledavanja slike šire od jednog proizvoda ili jednog tržišta. Oni doprinose kompaniji svojim medicinskim i naučnim znanjima i etičkim načelima.

Istovremeno, putem neprekidnog dijaloga na naučnoj osnovi i medicinske edukacije, naši lekari pružaju stručnu pomoć medicinskoj i naučnoj zajednici van naše kompanije. Uz pomoć naših sjajnih partnera i revolucionarnih saradnji ostvarujemo veliki napredak.

Osim što pomažu pojedinačnim pacijentima, lekari u kompaniji Janssen utiču na milione života pacijenata širom sveta.

„U hematologiji i onkologiji, razvili smo i trenutno razvijamo nekoliko veoma važnih proizvoda koji menjaju način lečenja ovih bolesti.“

Kristof Taprih, direktor za medicinske poslove, Janssen EMEA​

Obratite se lekarima kompanije Janssen i iskusite šta Vam možemo pružiti!

Svi naši lekari se slažu: zaposleni u kompaniji Janssen poštuju visoke etičke standarde, stavljaju potrebe pacijenata na prvo mesto i žive u skladu sa našim „Credo-om“.

Želimo da se kod nas osećate kao kod kuće i što pre iskusite sve aspekte rada u kompaniji Janssen. Naši programi za razvoj liderstva pružaju širok spektar mogućnosti za lekare i omogućavaju da se povežete sa drugim lekarima i liderima unutar kompanije.

Ovi specijalizovani programi će Vam dati jedinstveni uvid u način na koji kompanija Janssen funkcioniše i mogućnost da definišete sopstvene potrebe. Oni Vam pružaju jedinstvenu priliku da postanete iskusni lekar u farmaceutskom sektoru. Kada završite program, spremni ste za budući uspeh – koji god put u karijeri da izaberete!