Skip to main content

Pretraga

Pejzaž industrije

Životna zajednica

Industrija zaista evoluira pred našim očima, a nivo interakcija i međusobne zavisnosti nikada nije bio veći

Svet farmacije: nekada... i sada...

Svedoci smo dramatičnih promena u zdravstvu tokom poslednje decenije.​

Nekada...
  • Lekari opšte prakse su dominirali pri kreiranju pravila i izboru lekova koji će se propisivati;
  • Registracija lekova je bila prilično jednostavna - efikasnost, bezbednost i kvalitet su bili glavni kriterijumi za dobijanje dozvole za lek i finansiranje iz zdravstvenih fondova;
  • Marže u farmaceutskoj industriji su bile visoke, što je omogućavalo veće investicije u nove aktivnosti u okviru istraživanja i razvoja;
  • Tradicionalne prodajne aktivnosti su bile efikasne jer je „udeo prisutnosti“ bila uspešna strategija na tržištu
Sada...
  • Uključeno je mnogo više onih koji odlučuju i utiču na propisivanje lekova kao što su nadležni državni organi, institucije zdravstvenog osiguranja i lekari specijalisti;
  • Udruženja pacijenata sve više učestvuju i imaju uticaj na donošenje odluka, tako da glas pacijenata postaje važniji nego ikad;
  • Registracija lekova više nije jednostavna, sada mora da se pokaže lek ima medicinsku prednost u odnosu na standardne opcije lečenja, kao i da je ekonomski isplativ;
  • Marže su zato niže, a troškovi istraživanja i razvoja kompleksnih proizvoda su viši;​
  • Razvijaju se novi marketinški pristupi i postavljaju različite konkurentske strategije na tržištu.

​Pored svega ovoga, napredak tehnologije menja način na koji farmaceutske kompanije, lekari i pacijenti međusobno komuniciraju.

Pogledajte sledeće video zapise različitih aktera u zdravstvenom sistemu da biste bolje razumeli.