Skip to main content

Pretraga

Istraživanja u oblasti neuronauke​

Neuronauka

Neuronauka

„Mi smo laserski fokusirani na razvoj novih lekova za lečenje mentalnih poremećaja kao što su šizofrenija, Alchajmerova bolest i depresija rezistentna na terapiju. To su neke od najrazornijih bolesti poznatih čovečanstvu koje prouzrokuju ogromne probleme širom sveta.“ Huseini Mandži, globalni rukovodilac, Neuroscience Janssen R&D, LLC.​

MOGUĆNOSTI