Skip to main content

HĽADAŤ

Od molekuly k lieku

Od molekuly k lieku

Lekársky výskum prešiel v poslednom desaťročí obdivuhodnou revolúciou. Od začiatku 90. rokov 20. storočia vedci objavili a vyvinuli viac ako 300 nových spôsobov liečby pre viac ako 150 ochorení. Veľmi veľa chorôb, ktoré bývali smrteľné, je dnes možné zmierniť, zastaviť alebo vyliečiť.

Napriek tomu je stále oveľa viac chorôb ako spôsobov liečby. Okrem toho ľudia žijú dlhšie, a preto je pravdepodobnejšie, že ich postihnú (chronické) ochorenia. Choroba ovplyvňuje nielen pacienta, ale aj ľudí v jeho okolí. Okrem individuálneho utrpenia je tu aj otázka rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Potreba nových a ešte účinnejších liekov je väčšia ako kedykoľvek v minulosti. No je tu aj potreba prevencie ochorení, diagnostických postupov na čo najvčasnejšie odhalenie chorôb a biomarkerov na rozlišovanie medzi rôznymi podtypmi ochorenia. Tie nám totiž umožnia vyvinúť cielenú liečbu pre každého jednotlivého pacienta. Každý pacient je jedinečný a zaslúži si individuálny prístup. Vezmite si napríklad „inteligentné“ liekové formy, ktoré zvyšujú komfort pacienta a dodržiavanie liečby.

My však ideme v našom úsilí ešte o krok ďalej. Zatiaľ možno nemáte žiadnu chorobu, ale my by sme chceli byť vaším sprievodcom a priebežne sledovať váš zdravotný stav. Pozoruhodný vývoj v elektronike a digitálny prístup ku globálnym dátam nám poskytujú úžasné príležitosti. Radi by sme vás viedli správnym smerom, v chorobe aj v zdraví, a poskytovali vám rady zodpovedajúce vašim potrebám.

Táto brožúra vás prevedie zákulisím sveta výskumu a vývoja liekov. Pozrieme sa na kompletný vývoj od molekuly po liek: na základný výskum, predklinické a klinické skúšky, na registráciu, určenie ceny a úhrady, výrobu, predaj a marketing i následné pozorovanie. Je to cesta, ktorá trvá roky a je spojená so stále rastúcimi investičnými nákladmi vyplývajúcimi z používania najnovších inovačných techník. Zároveň musíme spĺňať čoraz prísnejšie kritériá, napríklad v oblasti registrácie, a tlak na ceny je neúprosný. Hľadíme v ústrety budúcnosti, kde pacienti a ich rodiny zažijú nový pocit nádeje. Nádeje na liečbu, ktorá je personalizovaná a ktorej konečným cieľom je úplné vyliečenie.

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE