Skip to main content

HĽADAŤ

Naša vízia a poslanie

Naša vízia a poslanie
Modernizácia vedy v prospech pacientov

Pozeráme sa na budúcnosť, kde bude svet zdravotnej starostlivosti čeliť výzvam informovaných a akcieschopných pacientov. Usilujeme sa o zmenu, ktorá zlepší prístup k liekom: najlepšia dostupná liečba za prijateľnú cenu. To je dôvod, prečo sa v spoločnosti Janssen snažíme zabezpečiť prístup k účinným a cenovo prijateľným liekom a súvisiacim službám zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí ju potrebujú.

Prostredníctvom spolupráce s akademickými výskumníkmi po celom svete prinášame inovatívne terapeutické riešenia pre kľúčové nenaplnené potreby. Podstata nášho prístupu spočíva v snahe spájať komplementárne zručnosti a v budovaní pevných pracovných partnerstiev s vládami, pacientskymi skupinami, odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti a ostatnými profesionálmi z globálnych akademických a obchodných komunít.

Naším poslaním je vykonať najzásadnejšiu zmenu v spôsobe liečby ochorení. Máme skvelé portfólio liečebných postupov, ktoré dokážu zmierniť, kontrolovať alebo vyliečiť niektoré z najzávažnejších stavov a ochorení.

Vo svojom nasadení však ideme ďalej. Vytvárame skvelé riešenia zdravotnej starostlivosti, ktoré budú prinášať úžitok pre pacientov a pridajú hodnotu pre spoločnosť a našich firemných partnerov. Chceme vyvíjať inovatívne a integrované produkty a lieky, aby sa obnovila a prehĺbila kvalita života. Zároveň chceme zabezpečovať návratnosť investícií, ktorá je odrazom skvelých výkonov, a odmeňovať tých, ktorí investovali svoje nápady a úsilie do našej spoločnosti.

Aby sme garantovali našu schopnosť plniť si svoje záväzky voči pacientom, zákazníkom a investorom, ktorí sa na nás spoliehajú, pracujeme bok po boku s partnermi z oblasti zdravotnej starostlivosti a staviame na talente našich ľudí. Spolu sa pozeráme na budúcnosť, v ktorej majú pacienti a ich rodiny nový pocit nádeje. Nádeje na vyliečenie.

Naším poslaním je transformovať životy jednotlivcov

Aktívne vyvíjame liečby pre našich pacientov v piatich významných terapeutických oblastiach zdravotnej starostlivosti:

  1. Imunológia- psoriáza
  2. Infekčné ochorenia a vakcíny - HIV/AIDS, hepatitída typu C,
  3. Neuroveda - schizofrénia,
  4. Onkológia a hematológia - mnohopočetný myelóm, rakovina prostaty,
  5. Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia- diabetes typu II.

Vyvíjame udržateľné a integrované riešenia zdravotnej starostlivosti tým, že pracujeme bok po boku s pacientmi, odborníkmi z oblasti zdravotnej starostlivosti a ostatnými partnermi, ktorí sa na nás spoliehajú. Zameriavame sa na transparentnosť prevádzky a budovanie dôvery tým, že počúvame tých, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Z tohto dôvodu budeme v spoločnosti Janssen i naďalej investovať do našich ľudí. Monitorujeme pokroky jednotlivcov a zapĺňame vedúce pozície prednostne z vlastných radov tak, aby sa osobné ambície stávali skutočnosťou. V spoločnosti Janssen veríme, že tvoríme vlastných budúcich lídrov. Našim primárnym cieľom je zabezpečovať, aby ľudia po celom svete mali nový pocit nádeje: prístup k inovatívnym liečbam a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.