Skip to main content

HĽADAŤ

Naše krédo

Naše krédo

Veríme, že našou hlavnou zodpovednosťou je zodpovednosť voči lekárom, sestrám a pacientom,  voči matkám a otcom a všetkým ostatným, ktorí používajú naše produkty a služby. Všetko, čo robíme pre uspokojenie ich potrieb, musí byť vysoko kvalitné.

Musíme sa neustále snažiť redukovať naše náklady, aby sme udržali primerané ceny. Objednávky zákazníkov musia byť vybavované rýchlo a presne.  Naši dodávatelia a distribútori musia mať príležitosť tvoriť spravodlivý zisk.

Nesieme zodpovednosť voči našim zamestnancom, mužom a ženám, ktorí s nami pracujú po celom svete.  Každý musí byť posudzovaný ako jednotlivec.  Musíme rešpektovať ich dôstojnosť a uznávať ich zásluhy. Všetci zamestnanci musia mať vo svojom zamestnaní pocit istoty.  Odmena musí byť spravodlivá a primeraná a pracovné prostredie čisté, usporiadané a bezpečné. Musíme dbať na to, ako pomáhať našim zamestnancom plniť ich rodinné povinnosti.  Zamestnanci musia cítiť slobodu v podávaní návrhov a sťažností.  Tí, ktorí sú kvalifikovaní, musia mať rovnaké príležitosti na zamestnanie, profesionálny vývoj a postup. Musíme poskytnúť kompetentné vedenie, činnosť ktorého musí byť spravodlivá a etická.

 Nesieme zodpovednosť voči spoločenstvám, v ktorých žijeme a pracujeme ako aj voči celosvetovému spoločenstvu. Musíme byť dobrými občanmi – podporovať dobrú prácu a charitu  a niesť svoj spravodlivý diel daní.  Musíme podporovať spoločenský pokrok, zdravotníctvo a vzdelávanie. Musíme sa dobre starať o majetok, ktorý sme oprávnení využívať,  chrániť životné prostredie a prírodné zdroje.

 V neposlednom rade nesieme zodpovednosť voči našim akcionárom. Podnikanie musí prinášať primeraný zisk. Musíme experimentovať s novými nápadmi, vykonávať výskum, vyvíjať inovatívne programy a niesť zodpovednosť za chyby. Musíme nakupovať nové zariadenia, obstarávať nové objekty a uvádzať na trh nové produkty. Musíme vytvárať rezervy pre nepriaznivé obdobia. Pokiaľ budeme pracovať podľa týchto zásad, mali by akcionári dosahovať primeranú návratnosť.