Skip to main content

HĽADAŤ

Pacientov s cukrovkou pribúda

Yes
Pacientov s cukrovkou pribúda

Na Slovensku dnes žije približne 400-tisíc diabetikov, pričom 100-tisíc ľudí o svojej chorobe nevie. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie sa situácia bude do budúcnosti iba zhoršovať. Dnes vo svete žije 422 miliónov ľudí s cukrovkou a ich počet sa pri súčasnom trende do roku 2040 zdvojnásobí. Situácia je rovnaká aj na Slovensku, pacientov s cukrovkou výrazne pribúda, a to vo všetkých vekových kategóriách.

 

V 90 percentách prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. K dispozícii je mnoho klinických štúdií, ktoré ukazujú, že prechodu z rizikového prediabetického štádia do štádia klinického diabetu je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť až v polovici prípadov správnou životosprávou.

Diabetes je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a takisto amputácií dolných končatín. Veľmi vážna je hrozba srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sa u pacientov s diabetom vyskytujú 4– až 8-krát častejšie, ťažšie sa liečia a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu.

Cukrovka nepredstavuje problém len pre tých, ktorí trpia na toto ochorenie, ale predstavuje tiež záťaž v podobe vysokých výdavkov na zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie dlhodobo chorých. Je dôležité zvýšiť informovanosť o tejto chorobe.

Viac zde