Skip to main content

HĽADAŤ

Príznaky stareckej demencie sa často podceňujú

Príznaky stareckej demencie sa často podceňujú

Starecká demencia je vážne degeneratívne ochorenie, ktoré sa prejavuje zmenami v mozgovom tkanive. Najviac ohrozuje osoby staršie ako 60 rokov a jeho výskyt s vekom ďalej stúpa. Najčastejším typom demencie je Alzheimerova choroba. Aj keď sa starší ľudia tejto choroby obávajú, nie sú o nej príliš informovaní alebo ju podceňujú.

 

Príbuzní niekedy zľahčujú poruchy pamäti svojich starších členov rodiny s tým, že zabúdanie k ich veku už jednoducho patrí. Lekársku pomoc tak ľudia často vyhľadajú až vo chvíli, kedy starší človek zablúdi alebo sa chová veľmi neobvykle. V tomto štádiu sa však už jedná o pokročilú demenciu a šance na zlepšenie zdravotného stavu výrazne klesajú. Neliečená demencia pacientov ohrozuje a vedie k postupnej spoločenskej izolácii.

A aké môžu byť príznaky nastupujúcej demencie? Demencia môže ovplyvniť vašu schopnosť riešiť problémy a zabraňuje spomenúť si, ako vykonávať bežné činnosti a v akom poradí. Depresia, smútok, neochota sa socializovať alebo dokonca agresia – to všetko by mohlo naznačovať, že vás alebo vášho blízkeho demencia postihla. Ak niekto riadi auto viac než 40 rokov, táto činnosť sa pro neho stáva takmer automatickou. Ak však zaznamenáte ťažkosti pri šoférovaní, ktoré ste predtým nemali, môže to byť výstražné znamenie upozorňujúce na demenciu. Keď človek starne, je prirodzené spať kratšiu dobu a prebúdzať sa v noci, ale demencia môže nespavosť ešte zhoršiť.

V boji proti demencii je dôležitá prevencia. Brániť sa možno zdravým životným štýlom, pravidelnou psychickou i fyzickou aktivitou, kvalitnou stravou s dostatkom zeleniny, vitamínov a vlákniny. Dôležité je tiež obmedziť príjem alkoholu a nefajčiť.

Podľa niektorých štúdií sú rizikovými faktormi pre Alzheimerovu chorobu predovšetkým vysoký krvný tlak, diabetes a zvýšená hladina cholesterolu.

Demencia je pre seniorov často väčším strašiakom než rakovina, odhalenie prvých príznakov a zahájenie liečby však môže proces degeneratívnych zmien spomaliť.

Více zde