Skip to main content

HĽADAŤ

PRODUKTY

Ak nás chcete informovať o akejkoľvek skúsenosti s našim liečivom, či máte otázku týkajúcu sa nášho liečiva, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 232 408 400, alebo pošlite otázku online formulárom.

PRODUKTY NA SLOVENSKU

 
Filter
C
 

CONCERTA

(Methylphenidati hydrochloridum)
 

COVID-19 VACCINE JANSSEN

(Ad26.COV2-S [rekombinantná])
Späť na začiatok
D
 

DACOGEN

(Decitabinum)
 

DARZALEX

(Daratumumabum)
Späť na začiatok
I
 

IMBRUVICA

(Ibrutinibum)
 

INTELENCE

(Etravirinum)
 

INVEGA

(Paliperidonum)
 

INVOKANA

(Canagliflozinum)
Späť na začiatok
M
 

MVABEA

(MVA BN Filo [rekombinantná])
Späť na začiatok
R
 

REKAMBYS

(Rilpivirinum)
 

REZOLSTA

(Darunavirum/Cobicistatum)
 

RISPERDAL CONSTA

(Risperidonum)
Späť na začiatok
S
 

SIRTURO

(Bedaquilinum)
 

SPORANOX

(Itraconazolum)
 

SPRAVATO

(Esketaminum)
 

STAYVEER

(bosentanum)
 

STELARA

(Ustekinumabum)
 

SYMTUZA

(darunavirum/cobicistatum/emtricitabinum/tenofovirum alafenamidum)
Späť na začiatok
V
 

VELCADE

(Bortezomibum)
 

VELETRI

(Epoprostenolum)
 

VERMOX

(Mebendazolum)
 

VOKANAMET

(Canagliflozinum/Metformini hydrochloridum)
Späť na začiatok
Z
 

ZABDENO

(Ad26.ZEBOV-GP [rekombinantný])

 

ZAVESCA

(Miglustatum)
 

ZYTIGA

(Abirateronum)
Späť na začiatok