Skip to main content

HĽADAŤ

Cieľ zverejňovania prevodov hodnôt zo strany farmaceutických spoločností voči zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám

Cieľ zverejňovania prevodov hodnôt zo strany farmaceutických spoločností voči zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám

Spoločnosť Janssen patrí medzi farmaceutické spoločnosti s dlhodobou históriou vývoja a výroby inovatívnych a často život zachraňujúcich liekov. Vývoj nových liekov by nebol možný bez spolupráce s vedcami v oblasti medicíny, so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami. 

V júni 2013 prijala Európska federácia farmaceutických odvetví a združení (EFPIA) kódex upravujúci zverejňovanie poskytnutých hodnôt zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám farmaceutickými spoločnosťami. Cieľom tohto Kódexu je sprehľadniť formy spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami a najmä interakcie, ktorých súčasťou je prevod hodnôt (platby za služby, príspevky na vzdelávanie a pod.)

Video EFPIA: Understanding the working relationship between the pharmaceutical industry and healthcare

V júni 2016 spoločnosť Janssen spolu s ostatnými farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sú členmi AIFP a EFPIA zverejnila plnenia, ktoré poskytla v roku 2015. Ide napr. o plnenia vo forme podpory účasti na odborných podujatiach, platby za služby a edukačné granty. Snažili sme sa presvedčiť všetkých zdravotnícke pracovníkov, aby nám dali svoj súhlas so zverejnením týchto transakcií na individuálnej úrovni. Sme veľmi radi, že mnohých z nich sa nám podarilo presvedčiť.

Od januára 2016 je v platnosti nová slovenská legislatíva, ktorá zavádza povinnosť nahlasovať a zverejňovať všetky priame a nepriame plnenia poskytnuté zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Keďže pojem zdravotnícka organizácia je širší ako pojem poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, spoločnosť Janssen bude naďalej zverejňovať aj plnenia, ktoré poskytla iným zdravotníckym organizáciám, ktoré nespadajú pod definíciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o odborné spoločnosti a univerzity. Toto zverejnenie bude prebiehať separátne od hlásenia a zverejňovania plnení v zmysle zákona o lieku, a to na internetových stránkach spoločnosti Janssen a AIFP v súlade s požiadavkami Kódexu EFPIA a AIFP.

Spoločnosť Janssen striktne dodržiava platnú legislatívu a taktiež plne podporuje EFPIA Kódex a jeho lokálnu implementáciu v Kódexe AIFP, ktoré majú významný dopad na zvyšovanie transparentnosti interakcií medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi a organizáciami s cieľom zabezpečiť otvorenú spoluprácu aj do budúcna.