Skip to main content

HĽADAŤ

Angažovanosť

Angažovanosť

Naším cieľom je robiť svet lepším a zdravším miestom prostredníctvom všetkého, čo robíme: prostredníctvom liekov, ktoré objavujeme a vyvíjame, postojov, ktoré zaujímame k otázkam verejnej politiky, spôsobu, akým každý deň pôsobíme, a prostredníctvom programov, ktoré vytvárame, a partnerov, s ktorými spolupracujeme.

Vážime si dôveru všetkých našich spolupracovníkov. Naša reputácia vychádza zo stratégií a riešení, ktoré uplatňujeme tak, aby sme dokázali reagovať na ekonomické, ekologické a sociálne výzvy týkajúce sa našich zastúpení.

Zistite si viac o našom záväzku voči zákazníkom, partnerom a zamestnancom, ale aj voči životnému prostrediu, v ktorom žijeme, a organizáciám, ktoré podporujeme po celom svete.