Skip to main content

HĽADAŤ

Bezpečnosť pacientov a kvalita produktov

Bezpečnosť pacientov a kvalita produktov

Bezpečnosť pacientov, ktorí užívajú naše lieky, je našou najvyššou prioritou. Každý návrh lieku z nášho portfólia, jeho výroba a predaj je v súlade s pravidlami bezpečnosti a kvality. Náš záväzok voči bezpečnosti pacientov pretrváva aj potom, ako sa lieky dostanú na trh. Vykonávame ďalší výskum zameraný na zistenie dlhodobých účinkov lieku, akýchkoľvek jeho zriedkavých vedľajších účinkov a ostatných ochorení, na liečbu ktorých sa môže použiť.

Pokiaľ ste sa stretli s nežiaducim účinkom nášho lieku, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Lieky najvyššej kvality

Nepretržite pracujeme na tom, aby sme minimalizovali riziká a maximalizovali prínosy každého nášho produktu. Kontrola kvality, ktorú vykonáva naša spoločnosť, je zameraná na zabezpečenie bezpečnosti a účinnosti našich liekov a ich úplný súlad so všetkými regulačnými požiadavkami.

Bezpečnosť produktu a jeho zložiek

Kvalita a bezpečnosť produktu sa neustále posudzuje počas celého jeho životného cyklu: od vzniku liekovej formy až po výrobu, analýzu, balenie a distribúciu. Materiály a zložky sa kontrolujú, aby sa zabezpečila čistota, bezpečnosť a účinnosť lieku. Napríklad prítomnosť nečistôt alebo produktov rozkladu sa dá vďaka najnovším analytickým metódam oveľa lepšie vystopovať. Ak je to potrebné, dokážeme upraviť proces výroby a dokonca aj zloženie lieku tak, aby sme získali ešte čistejší produkt. Naše analytické laboratóriá dôkladne kontrolujú kvalitu a stálosť hotových produktov ešte predtým, ako sú distribuované našim zákazníkom.

Integrovaná kvalita

Úzka spolupráca medzi spoločnosťou Janssen a externými výrobnými partnermi zvyšuje kvalitu vývoja a procesu výroby. Normy spoločnosti Johnson & Johnson pre zodpovednú externú výrobu nám uľahčujú výber partnerov a pomáhajú našim výrobným partnerom lepšie pochopiť naše očakávania.

Bezpečnosť produktov na trhu

Našim záväzkom je bezpečné používanie všetkých našich produktov prostredníctvom informovania a vzdelávania členov lekárskej profesie. Informácie na písomnej informácii pre používateľov (PIL) zároveň pomáhajú pacientom lepšie pochopiť, ako majú rozumne užívať svoje lieky.