Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Donatorstvo

V podjetju Janssen zagotavljamo visoko kakovost zdravil in storitev, namenjenih zdravstvenim delavcem, bolnikom in njihovim družinam. Za nas sta pomembna zadovoljevanje človekovih potreb in skrb za dobro počutje.

Da bi bolje razumeli bolnikove potrebe, sodelujemo z združenji bolnikov in skrbnikov, ki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju informacij, podpore in pomoči bolnikom. To sodelovanje nam pomaga pri razvoju novih načinov zdravljenja in zagotavljanju koristnih informacij.

Pri tem skrbimo, da se odnosi in partnerstva razvijajo po načelih medsebojnega spoštovanja, učenja, integritete, neodvisnosti in transparentnosti.

Načela so opisana v »Kodeksu ravnanja v odnosih med farmacevtsko industrijo in združenji bolnikov«, ki ga je pripravila Evropska zveza združenj farmacevtske industrije (EFPIA) v sodelovanju z evropskimi združenji bolnikov. Ključne točke kodeksa so:

 • združenja bolnikov so pri svoji presoji, usmeritvi in dejavnosti neodvisna;
 • vsa partnerstva med združenji bolnikov in farmacevtsko industrijo temeljijo na medsebojnem spoštovanju, mnenja in odločitve obeh partnerjev so enako pomembni;
 • farmacevtska industrija ne sme zahtevati promocije zdravila, prav tako združenja bolnikov promocije ne smejo izvajati;
 • cilji in obseg vsakega partnerstva so transparentni. Finančna in nefinančna podpora farmacevtske industrije je vedno nedvoumno objavljena;
 • farmacevtska industrija spodbuja obsežno financiranje združenj bolnikov iz različnih virov.

Za izboljšanje sodelovanja je Janssen razvil:

 • postopek pregledovanja prošenj za financiranje ali sodelovanje, ki ga opravi interdisciplinarni odbor,
 • objavljanje podatkov o denarni podpori, ki jo prejmejo združenja bolnikov. Namen tega objavljanja je pokazati našo zavezanost transparentnosti.

Kako sodelujemo z združenji bolnikov? V podjetju Janssen lahko sodelujemo z združenji bolnikov s

 • podporo izobraževalnih programov in konferenc;
 • sponzoriranjem prireditev za zbiranje finančnih sredstev;
 • podporo programov in storitev, namenjenih bolnikom in njihovim skrbnikom;
 • podporo dejavnosti, ki bolnikom in njihovim skrbnikom pomagajo zagotavljati boljše zdravljenje, storitve in pomoč ter sodelovanje pri ozaveščanju o boleznih.

Ne moremo odobriti prošenj za:

 • šolnine posameznikom;
 • neposredne prispevke posameznikom;
 • posojila.

Postopek za pridobitev prispevka

Interdisciplinarni odbor pregleda prošnjo, ki naj obsega izjavo o poslanstvu društva, podatke o davčnem statusu, opis projekta/dogodka, način uporabe sredstev, proračun projekta (če je treba) in letni operativni proračun.

 

Donatorstvo