Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Diabetes med recesijo

Diabetes med recesijo

Vpliv gospodarske recesije na obvladovanje diabetesa v Evropi

"Diabetes med recesijo" je poročilo, pripravljeno po naročilu sektorja za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko (EMEA) podjetja Janssen, v katerem je z vidika bolnikov in splošnih zdravnikov podrobno predstavljen vpliv nedavne gospodarske recesije na obvladovanje diabetesa v šestih evropskih državah.

Britanska zdravstvena psihologinja Vicky Lawson je pred pripravo poročila naredila popoln pregled literature, ki preučuje ovire, s katerimi se bolniki z diabetesom srečujejo pri obvladovanju svoje bolezni, ter vpliv njihovega dohodkovnega in socialno-ekonomskega položaja na obvladovanje diabetesa. Poročilo temelji na najpomembnejših ugotovitvah tega pregleda literature. Partnerstvo za raziskave je opravilo obsežne raziskave trga o vplivu gospodarske recesije na diabetes. Opravilo je skupno 697 pogovorov z zdravstvenimi strokovnjaki in bolniki z diabetesom tipa 2 iz Francije, Nemčije, Grčije, Italije, Španije in Združenega kraljestva. Pri pripravi poročila so s svojimi strokovnimi napotki sodelovali številne skupine strokovnjakov in posamezni strokovnjaki iz vse Evrope, njihova stališča o najpomembnejših ugotovitvah pa so bila vključena v poročilo. Sektor EMEA podjetja Janssen se zahvaljuje za pomoč in stališča pri pripravi tega poročila gospe Sophie Peresson, regionalni direktorici Mednarodne zveze za diabetes (IDF), in gospodu Simonu O’Neillu, direktorju za zdravstveno obveščanje organizacije Diabetes UK.

Upamo, da bomo s tem poročilom prispevali k izboljšanju pogojev za zdravljenje diabetesa, in pozdravljamo vse prispevke zdravstvenih strokovnjakov in partnerjev o politiki in praksah.

Prenesi poročilo:
Diabetes med recesijo
Diabetes med recesijo

Vpliv gospodarske recesije na obvladovanje diabetesa v Evropi
2013