Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Družba Janssen se pridružuje boju proti zapostavljenim tropskim boleznim

Družba Janssen se pridružuje boju proti zapostavljenim tropskim boleznim

V ponedeljek, 30. januarja 2012, se je dr. Paul Stoffels, predsednik globalnega upravnega odbora farmacevtskega dela družbe Johnson & Johnson, v Londonu sestal s predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), 12 drugih farmacevtskih družb, Fundacije Billa in Melinde Gates, ameriške in britanske vlade, Svetovne banke in s predstavniki držav s prizadetih območij. Povezali so se v prizadevanjih, da bi ponovno in organizirano skušali odpraviti ali obvladati deset zapostavljenih tropskih bolezni (NTD), ki bodo do leta 2020 prizadele več kot milijardo ljudi.

Družba Johson & Johnson, krovna družba družbe Janssen, in drugi partnerji so se tem prizadevanjem zavezali na srečanju, ki ga je pripravilo Kraljevo združenje zdravnikov (RCP) v Londonu, in so podpisali Londonsko deklaracijo o boju proti zapostavljenim tropskim boleznim, s katero so določili nove ravni sodelovanja, spremljanja bolezni in poročanja o napredku.

Zapostavljene bolezni

Prispevek družbe Janssen

Družba Johnson & Johnson bo prek družbe Janssen s svojimi partnerji opravljala predklinične raziskave in klinično razvijala nove možnosti boja proti zajedavcem, ki povzročajo limfatično filariazo (elefantiazo) in onhocerkiazo (rečno slepoto), izčrpavajoči bolezni, pri katerih sedanji načini zdravljenja ne uničijo zajedavcev. Elefantiaza in rečna slepota sodita med najteže ozdravljive tropske bolezni in prizadeneta na milijone ljudi po vsej Jugovzhodni Aziji, podsaharski Afriki, Srednji in Južni Ameriki ter v tropskih državah na drugih območjih.

Preiskovano spojino je prvotno odkril in razvil dr. Paul Janssen, ustanovitelj družbe Janssen Pharmaceutica, ene od družb, ki so del družbe Johnson & Johnson, in že velja za učinkovito zdravilo v boju proti črevesnim zajedavcem. V primerjavi z zdravili, ki se za zdaj uporabljajo za zdravljenje okužb z zajedavci, ki prizadenejo kožo ali oči, ima preiskovana spojina pomembno prednost: uniči odrasle zajedavce in ne samo njihove ličinke. Vendar se pripravek, ki je na voljo, ne absorbira, zato učinkuje samo na zajedavce v želodcu in črevesju, ne more pa doseči tistih v krvi in tkivih.

V sodelovanju z drugimi farmacevtskimi družbami bosta družbi Johnson & Johnson in Janssen poskrbeli za znanstveno in strokovno podporo, prav tako pa bosta zagotovili pomoč pri dobavi zdravil za Pobudo za zdravila za zapostavljene bolezni (DNDi), s katerimi bodo izboljšali spojino in okrepili njeno biološko uporabnost v krvi in tkivih ter opravili predklinične raziskave. Predklinične raziskave bo podprla (ali jih že podpira) fundacija Gates. Če bo predklinični razvoj uspešen, družba Johnson & Johnson soglaša, da bo skupaj z drugimi zagotovila sredstva za klinični razvoj in sodelovala z drugimi partnerji, ki opravljajo klinične raziskave za razvoj izboljšane preiskovane spojine. Družba Johnson & Johnson bo prav tako pridobila zakonsko dovoljenje za to spojino.

»Raziskave so jedro dejavnosti naše družbe in za nas je ključnega pomena, da ljudem zagotovimo daljše in bolj zdravo življenje,« je dejal William C. Weldon, nekdanji predsednik uprave in generalni direktor družbe Johnson & Johnson. »Naš namen je zagotoviti nov, učinkovitejši in preprostejši način za jemanje zdravila milijonom ljudi, ki so zboleli za eno od obeh tropskih bolezni, pri tem pa bomo sodelovali s Pobudo za zdravila za zapostavljene bolezni (DNDi), fundacijo zakoncev Gates in z drugimi farmacevtskimi družbami.«

Pregled zapostavljenih tropskih bolezni

Poleg tega bo družba Johnson & Johnson v sklopu programa Otroci brez črevesnih zajedavcev (CWW) razširila donacije zdravil za zatiranje črevesnih zajedavcev in prispevala tudi k zdravljenju otrok, okuženih s črevesnimi zajedavci. Zdravilo za zatiranje črevesnih zajedavcev je prav tako razvil Paul Janssen. Od uvedbe programa CWW, pri katerem je družba Johnson & Johnson partner Sil za globalno zdravje, ki podpirajo svetovna prizadevanja za zmanjšanje težav, povzročenih z okužbami z zajedavci pri otrocih, je družba Johnson & Johnson prispevala že več kot 150 milijonov odmerkov zdravila za zatiranje črvastih zajedavcev. Leta 2010 je družba v okviru Razvojnih ciljev za novo tisočletje za štirikrat povečala prispevek zdravil in se zavezala, da bo do leta 2015 prispevala 200 milijonov odmerkov na leto za zatiranje črevesnih zajedavcev v 30–40 državah. Danes svojo zavezo podaljšuje do leta 2020. »Imamo izjemno priložnost, da zapolnimo vrzeli, ki ostajajo pri zagotavljanju učinkovitega preprečevanja in zdravljenja zapostavljenih tropskih boleznih, in da pomagamo več kot milijardi najrevnejših ljudi na svetu, ki zbolevajo za temi boleznimi. Za to bodo potrebni nove inovacije in boljše sodelovanje,« je dejal Paul Stoffels. »S sodelovanjem in z zagotavljanjem novih kadrov, ki bodo vključeni v izdelavo in zagotavljanje novih zdravil, lahko načrtujemo novo pot do zdravja in trajnostnega razvoja v najrevnejših državah po svetu.«

Infografika:
Tropske bolezni
Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases

Ending the neglect and reaching 2020 goals

K usklajenim prizadevanjem, za katera se je odločila družba Johnson & Johnson, sodi tudi zaveza družbe, da si bo za premagovanje zapostavljenih tropskih bolezni prizadevala z donacijami drugih zdravil in s sodelovanjem v pobudah za raziskave in razvoj. Družba bo:

  • še naprej raziskovala možnost razvoja novih žvečljivih zdravil za zatiranje črevesnih zajedavcev, s katerimi bi zagotovila zdravljenje mlajših otrok;
  • širila znanstveno in strokovno znanje za napredek programov raziskav in razvoja ter sodelovala pri razvoju izdelkov; družba s podpisom inovativnega licenčnega dogovora s Pobudo za zdravila za zapostavljene bolezni (DNDi) soglaša, da bo dala na voljo spojine in znanje za izdelavo novih zdravil za zdravljenje rečne slepote, limfatične filariaze, spalne bolezni, chagasove bolezni in visceralne lišmanioze;
  • usklajevala operativne dejavnosti za doseganje ciljev, postavljenih za čas do leta 2020, prek partnerstev za skupni napredek, in to na podlagi pregleda izsledkov o zapostavljenih tropskih boleznih, tako da bo redno in uradno ugotavljala napredek in zbirala tudi podatke, ali sodelujoče organizacije izpolnjujejo svoje obljube glede preskrbe, raziskav, financiranja in uresničevanja zavez.

V zadnjem desetletju so podjetja v okvriu družbe Johnson & Johnson zagotovile več kot 4,3 milijarde ameriških dolarjev sredstev v obliki finančnih sredstev, donacij izdelkov in pomoči bolnikom, s čimer so vplivale na življenje moških, žensk in otrok po vsem svetu.

Publikacije:
Nasvetnik za življenje s HIV
Nasvetnik za življenje s HIV

prof. dr. Janez Tomažič, dr. med. Združenje za infektologijo Slovenskega zdravniškega društva Ljubljana, 2012

Zanima jih, kdo smo
Zanima jih, kdo smo

Večina ljudi verjetno ve, s čim se ukvarjamo. Včasih ljudje sprašujejo, za kaj se zavzemamo.

Ko sem bolnik
Ko sem bolnik …

Živo se spominjam trenutka, ko sem izvedel, da sem bolan. Peljal sem se z avtobusom in zazvonil je telefon. Bila je zdravnica ...