Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Kaj moram vedeti o podobnih bioloških zdravilih?

Kaj moram vedeti o podobnih bioloških zdravilih?
Informacije za paciente

Kaj moram vedeti?

Informacije o podobnih bioloških zdravilih za paciente za leto 2016/2017

Evropska komisija

Ta zloženka je namenjena pacientom, ki potrebujejo informacije o podobnih bioloških zdravilih. Njen namen je odgovoriti na nekatera vprašanja, s katerimi se lahko pacienti srečujejo v zvezi s podobnimi biološkimi zdravili. Če želite izvedeti več o podobnih bioloških zdravilih, so na koncu zloženke navedeni viri, ki ponujajo dodatne informacije.

Kaj je biološko zdravilo?


Ljudje si navadno predstavljamo, da so zdravila proizvedena iz kemičnih spojin. Biološka zdravila (vključno s podobnimi biološkimi zdravili) pa so izdelana iz živih organizmov, kot so žive celice, ki so spremenjene z uporabo biotehnologije. To tako uporabljenim živim organizmom ali celicam omogoča, da proizvajajo učinkovino, ki se uporabi v biološkem zdravilu. Učinkovina se nato pridobi iz
celic. Te učinkovine (npr. beljakovine) so navadno večje in kompleksnejše od tistih v zdravilih, ki niso biološka. Razvoj bioloških zdravil za najrazličnejše bolezni poteka od osemdesetih let prejšnjega stoletja. Biološka zdravila, ki so na voljo, vključujejo hormone, kot sta inzulin in rastni hormon, kot tudi monoklonska protitelesa za zdravljenje avtoimunskih bolezni in raka.

Vsebino celotne zloženke si lahko ogledate spodaj.

 

Kaj moram vedeti o podobnih bioloških zdravilih?

To usklajeno besedilo o podobnih bioloških zdravilih za paciente so pripravili pacienti sami skupaj s predstavniki Evropske agencije za zdravila, Evropske komisije in zainteresiranih strani [kot so Evropski forum pacientov (EPF), Evropska zveza združenj za Crohnovo bolezen in ulcerativni kolitis (EFCCA), Stalni odbor evropskih zdravnikov, Evropska zveza farmacevtskih industrij in združenj (EFPIA), Evropsko združenje biotehnoloških podjetij (EuropaBio) in Zdravila za Evropo]. Evropska komisija se zahvaljuje Emmi Woodford (neodvisni svetovalki) za uredniško delo in usklajevanje.