Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Razvoj cepiva in ozaveščanje v boju proti eboli v Sierra Leone

Razvoj cepiva in ozaveščanje v boju proti eboli v Sierra Leone

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (januar 2016) je med zadnjim izbruhom ebole v Zahodni Afriki umrlo več kot 11.300 ljudi, med njimi tudi skoraj 500 zdravstvenih delavcev. Šibki in neučinkoviti sistemi zdravstvenega varstva v treh prizadetih državah (Liberija, Sierra Leone in Gvineja) so precej preobremenjeni. Vse to je hkrati s pomanjkanjem zaupanja v zdravstvene sisteme v prizadetih skupnostih povzročilo poleg smrti direktno povezanih z ebolo, tudi več smrti zaradi bolezni, ki bi jih bilo sicer mogoče preprečiti, recimo zaradi ošpic in malarije.

Čeprav je bil izbruh ebole do konca leta 2015 večinoma pod nadzorom, se zdravstvene oblasti zavedajo, da se bo virus ebole vedno znova vračal, primarnih virov (rezervoarjev) okužbe pa večinoma ni mogoče nadzorovati. Treba je razviti orodja za odpravo virusa ter se hkrati pripravljati na novo epidemijo in jo poskušati preprečiti.

Družba Janssen si v sodelovanju z vodilnimi svetovnimi raziskovalnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami prizadeva pospešiti razvoj cepivaki bo vključevalo osnovni preventivni in tudi poživitveni odmerek. Raziskava varnosti in imunogenosti cepiva, imenovana EBOVAC-Salone, se prav zdaj izvaja na zdravih prostovoljcih v okrožju Kambia na severu Sierre Leone.

Zaradi številnih napačnih predstav o eboli, ki se širijo med tamkajšnjim prebivalstvom, in stopnje nezaupanja v zdravstvene sisteme in cepljenje nasploh, je bilo jasno, da bo izvajanje raziskave EBOVAC-Salone velik izziv. Zato je bil v okviru Pobude za inovativna zdravila in Programa Ebola, ki ga podpirata Evropska komisija in Evropska zveza farmacevtskih industrij in združenj (EFPIA), zasnovan projekt za uvajanje, sprejetje in skladnost režima cepljenja (EBODAC). Namen projekta je zagotoviti, da bo preiskovano cepivo v lokalnih skupnostih Zahodne Afrike dobro sprejeto in uspešno uporabljeno za potrebe raziskave.

Za povečanje učinka ozaveščanja in raziskav je EBODAC razvil tri vzvode:


1. strategijo vključevanja lokalnih skupnosti,
2. identifikacijska orodja za zagotavljanje pravilne uporabe preiskovanega cepiva in
3. mobilno tehnologijo za krepitev vključevanja in ozaveščanja.

 

Strategija vključevanja lokalnih skupnosti


Za oblikovanje skupin, ki bodo sodelovale z lokalno skupnostjo v okrožju Kambia v Sierri Leone, so pridobili in usposobili domačine. Lokalni uradniki za zvezo tesno sodelujejo s krajevnimi oblastmi in skupnostmi, si prizadevajo za ozaveščanje prebivalstva in odpravo morebitnih govoric v zvezi z izvajanjem raziskave cepiva. Na podlagi Nacionalne strategije komuniciranja v zvezi z odzivom na ebolo v Sierri Leone so sodelavci pri projektu EBODAC na terenu razvili strategije vključevanja, med drugim obiske na domovih in javna srečanja s ključnimi deležniki. Za podporo raziskavi EBOVACSalone so bili izdelani posterji, zloženke in prenosna predstavitvena stojala s slikovnimi prispevki tamkajšnjih umetnikov. Prenosna stojala so posebej namenjena dobremu obveščanju prostovoljcev, med katerimi je veliko nepismenih, in s tem podpori pri pridobivanju soglasji za sodelovanje v raziskavi.

 

Orodja za prepoznavanje pravilne uporabe preiskovanega cepiva


Zagotoviti, da prejme prostovoljec vključen v raziskavo oba, osnovni in poživitveni odmerek preiskovanega cepiva pravočasno, je zahtevna naloga. Zato smo razvili in uporabili inovativno najsodobnejšo identifikacijsko tehnologijo. Namenska skupina je ob upoštevanju kulturnih posebnosti razvila rešitev, ki temelji na preverjanju prstnih odtisov in šarenice in omogoča pozitivno prepoznavanje udeležencev raziskave. S posebnimi tiskalniki je mogoče na kraju samem tudi natisniti laminirane kartice o cepljenju. Vsa orodja so zasnovana tako, da jih je mogoče varno prevažati in lahko delujejo več ur tudi ob izpadu električne energije.

 

Mobilna tehnologija za spodbujanjem vključevanja in ozaveščanja


Da bi zagotovili, da bodo prostovoljci ostali dejavno vključeni v raziskavo in prihajali na ambulantne preglede, so v okviru projekta EBODAC razvili mobilno aplikacijo za pošiljanje prilagojenih sporočil prostovoljcem, ki so dali soglasje in imajo prenosne telefone. Glasovni opomnik v štirih lokalnih jezikih ali angleščini, jih opozarja na ambulantni pregled. Udeleženci lahko po telefonu prejmejo tudi ciljna sporočila v zvezi s cepivom, katerih namen je zagotoviti, da ostanejo dejavno vključeni v raziskavo. Mobilna platforma je raziskovalni skupini v veliko pomoč in ji na primer omogoča pripravo seznama udeležencev, za katere se pričakuje, da bodo prišli na ambulantni pregled.

Rešitve, razvite v okviru projekta EBODAC, so udeleženci raziskave EBOVAC-Salone zelo dobro sprejeli, uporabljene tehnologije so se izkazale za učinkovite. Na podlagi dosedanjih izkušenj je skupina projekta EBODAC zdaj že začela pripravljati aktivnosti, ki bodo v prihodnosti omogočile nemoteno uvajanje cepiva, ko ga bodo odobrili ustrezni regulativni organi. Končni cilj sodelavcev projekta EBODAC je razviti obvladljiva orodja in strategije, ki bi jih lahko krajevne ekipe uporabile tudi zunaj okvirov tega projekta.

 

Preiskovano cepivo proti eboli


Preiskovani režim cepljenja proti eboli podjetja Janssen je preventivno cepljenje, ki vključuje osnovni in poživitveni odmerek cepiva, ki ju udeleženec prejme v presledku nekaj tednov. Prvi odmerek spodbudi imunski sistem, drugi, poživitveni, pa okrepi njegove učinke z namenom potencialno okrepiti in optimizirati trajanje imunosti.

Preiskovani režim cepljenja je plod skupnega raziskovalnega programa, ki se izvaja v partnerstvu z Nacionalnim zdravstvenim inštitutom (NIH) in IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2), ki je skupno podjetje Evropske unije in zveze EFPIA. Za pospešitev razvoja preventivnega osnovnega in poživitvenega režima cepljena je septembra 2015 tudi ameriška Agencija za napredne biomedicinske raziskave in razvoj (Biomedical Advanced Research in Development Authority (BARDA)), ki deluje pri Ministrstvu ZDA za zdravje in človeške vire, podjetju Crucell Holland B. V., enemu od farmacevtskih podjetij skupine Janssen, dodelila sredstva v višini 28,5 milijona USD.

EBODAC je kratica za EBOla Vaccine Deployment, Acceptance and Compliance (uvajanje, sprejetje in skladnost režima cepljenja). Je plod skupnih prizadevanj farmacevtskih družb skupine Janssen, Londonske visoke šole za higieno in tropsko medicino, fundacije Grameen in irske dobrodelne organizacije World Vision Ireland. Projekt je prejel tudi sredstva podjetja IMI 2. (Innovative Medicines Initiative 2), ki je skupno podjetje Evropske unije in zveze EFPIA.