Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Kredo

Naš kredo

Eden izmed ustanoviteljev družbe Johnson & Johnson, Robert Wood Johnson, je leta 1943 zapisal kredo podjetja, ki je temeljno vodilo in ureja vse naše dejavnosti, odnos do strank, zaposlenih, širše skupnosti in tudi delničarjev. Vsebina kreda je še danes sodobna in aktualna.

Verjamemo, da smo najprej odgovorni zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju, bolnikom, materam in očetom ter nasploh vsem, ki uporabljajo naše izdelke in storitve. Da bi zadovoljili njihove potrebe, mora biti vse, kar delamo, visokokakovostno. Nenehno si moramo prizadevati za znižanje stroškov, da bomo lahko ohranili zmerne cene. Na naročila strank se moramo odzivati hitro in učinkovito. Naši dobavitelji in distributerji morajo imeti priložnost za ustrezen zaslužek.

Odgovorni smo svojim uslužbencem, možem in ženam z vsega sveta, ki delajo za nas. Vsakogar moramo obravnavati kot posameznika. Spoštovati moramo njegovo dostojanstvo in mu priznavati zasluge. Na delovnem mestu se mora počutiti varnega. Plačilo mora biti pošteno in ustrezno, delovne razmere pa čiste, urejene in varne. Misliti moramo na to, kako pomagati svojim uslužbencem izpolnjevati družinske obveznosti. Omogočati jim moramo prosto izražanje predlogov in pripomb. Obstajati morajo enake možnosti za zaposlitev, razvoj in napredovanje sposobnih. Zagotoviti moramo sposobno vodstvo, katerega dejanja morajo biti pravična in etična.

Odgovorni smo skupnostim, v katerih živimo in delamo, prav tako pa tudi vsemu svetu. Biti moramo dobri državljani – podpirati moramo plemenita dejanja in dobrodelne ustanove ter prevzeti svoj delež davčnih obveznosti. Spodbujati moramo pozitivne družbene spremembe in si prizadevati za boljše zdravstvo in izobraževanje. Skrbeti moramo za imetje, ki nam je bilo zaupano v uporabo, ter varovati okolje in naravna bogastva.

Nazadnje smo odgovorni tudi našim delničarjem. Posel mora ustvarjati zdrav dobiček. Preskušati moramo nove zamisli. Nadaljevati moramo raziskovanje, razvijati inovativne programe in plačevati za napake. Nabavljati moramo novo opremo, zagotavljati nove objekte in naprave ter trgu ponujati vedno nove izdelke. Ustvarjati moramo zaloge za hude čase. Če bomo delovali po teh načelih, bo zaupanje naših delničarjev ustrezno poplačano.

Originalno besedilo kreda družbe Johnson & Johnson je dostopno tukaj

Ponosni smo na preteklost. Ustvarjamo boljšo prihodnost.

Nadaljujemo z znanstvenim delom dr. Paul Janssen-a, ustanovitelja farmacevtskega podjetja Janssen in enega najbolj inovativnih znanstvenikov na področju farmacije.