Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

IŠČI

Zaposlitev

Zaposlitev v podjetju Janssen

Si želite stopati po zanimivi in pestri poklicni poti? Zaposlitev v podjetju Janssen je dobra odločitev.

Ponudbe za zaposlitev lahko pošljete na:

e-naslov: [email protected]

Preberite več o tem, kaj ponujamo, ali izberite državo, za katero želite podrobnejše podatke o možnostih zaposlitve.

Zakaj bi se zaposlili v podjetju Janssen?

Janssen ima zanimivo in dinamično podjetniško kulturo, ki pred zaposlenega postavlja nove izzive in mu omogoča, da prispeva k uspehu družbe. Prevladujeta sodelovanje in odprtost. V podjetju Janssen imate vse možnosti za privlačno in dolgotrajno kariero.

Omogočamo dobre delovne razmere, socialne ugodnosti in nagrajevanje, ki spodbujajo delovno učinkovitost.

Janssen je ena od vodilnih svetovnih inovativnih farmacevtskih družb. S svojim delom in z inovativnimi izdelki, informacijami in storitvami lahko osebno prispevate k izboljševanju zdravja in kakovosti življenja bolnikov in njihovih najbližjih.

Več informacij o zaposlitvenih priložnostih

Kaj lahko pričakujete v podjetju Janssen?

Ste pripravljeni prevzeti odgovornost? Potem smo pravi za vas. Začetniki in izkušeni delavci se boste spoprijeli s popolnoma novimi nalogami in to vas bo izpolnjevalo.

Želimo, da na svoj strokovni razvoj gledate pozitivno in z navdušenjem. Pri nas ne boste stopali po uveljavljeni, strogo začrtani poslovni poti. Pomagali vam bomo razviti poklicno pot, ki bo vodila do jasnega cilja. Prizadevali si bomo, da boste ponosni na svoj prispevek pri doseganju podjetniških ciljev družbe.

Temelji naše podjetniške kulture so dovzetnost za novosti, priložnosti in pridobivanje znanja. Spremljamo napredek posameznika in zaposlenim omogočamo napredovanje na vodilna mesta. Vaš uspeh je odvisen izključno od vaših vrlin in učinkovitosti.

Preberite več o zaposlitvenih priložnostih

Zakaj radi delamo v podjetju Janssen?

Vsi delamo zato, da zaslužimo. Toda obstajajo številni drugi razlogi, da se nam pridružite. Za dobro počutje je bistvenega pomena zdravo razmerje med delom in zasebnim življenjem.

Zavedamo se, da je naš uspeh odvisen od zagotavljanja okolja, v katerem boste rasli in se razvijali: odkrit in iskren odnos, delovni proces, ki temelji na skupinskem delu in sodelovanju pri doseganju skupnih ciljev.

V inovativnem farmacevtskem podjetju vsak prispeva k temu, da bodo bolniki deležni zdravljenja in zdravil, ki jih potrebujejo. Občutek, da prispevate k reševanju življenj in boljšemu počutju ljudi, vas osreči in zadovolji. Janssen ponuja priložnost za osebno izpolnitev in razvoj poklicne poti.

Preberite več o zaposlitvenih priložnostih

Razvijajte se v podjetju Janssen

Kdor si zastavlja cilje in se loteva vedno novih stvari, se razvija. »Vsak, ki se ne izboljšuje, ni več niti dober.« V podjetju Janssen želimo zaposliti le najboljše.

Nenehni razvoj naših zaposlenih je ključni konkurenčni dejavnik, ki prispeva k doseganju poslovnih ciljev. Ponujamo več kot le izobraževalne tečaje in programe. Omogočamo nadaljnje izobraževanje strokovnjakov, programe osebnega razvoja za bodoče vodilne delavce ter programe usposabljanja za posameznike in skupine.

Spodbujamo učni proces pri vsakem posamezniku, da bo lahko uresničil svoje ambicije.

Preberite več o zaposlitvenih priložnostih

Raznolikost in predanost v podjetju Janssen

Raznolikost je del splošne kulture podjetja Janssen. Je ključnega pomena za vnemo naših zaposlenih pri izboljševanju zdravja in dobrega počutja ljudi po vsem svetu. Naša zavezanost raznolikosti in predanosti je globoko zakoreninjena v naših vrednotah in se kaže v številnih programih in dejavnostih, ki jih izvajamo.

Spodbujamo različna osebna znanja in kvalitete. Zavedamo se, da razlike v letih, rasi, spolu, narodnosti, spolni usmerjenosti, telesnih sposobnostih in načinu razmišljanja bogatijo naše delovno okolje.

Ključnega pomena za naš uspeh je, da privabljamo zaposlene, jim omogočimo razvoj in jih obdržimo, in to zaposlene, v katerih se zrcali raznolikost naših strank. Uspeh temelji tudi na odnosih z različnimi strokovnimi organizacijami in združenji bolnikov, civilnimi skupinami in dobavitelji.

V podjetju Janssen je napredovanje odvisno od sposobnosti, uspešnosti in predanosti. Zaposlenim zagotavljamo spodbudno okolje. Spodbujamo zavezanost vseh zaposlenih organizaciji ter drug drugemu.

Preberite več o zaposlitvenih priložnostih

Publikacije:.
Izjemni napori za normalno življenje
Izjemni napori za normalno življenje

Janssen EMEA (Evropa, Srednji vzhod in Afrika)
2011

Zanima jih, kdo smo
Zanima jih, kdo smo

Večina ljudi verjetno ve, s čim se ukvarjamo.
Včasih ljudje sprašujejo, za kaj se zavzemamo.