Skip to main content

Search

4 tips inför ditt läkarbesök

4 tips inför ditt läkarbesök
På samma sätt som två personer aldrig är exakt likadana har två personer aldrig exakt samma sjukdomshistoria eller hälsomässiga behov. Det är därför viktigt att din läkare får en tydlig bild av vad du upplever så att ni tillsammans fattar välgrundade beslut om vilken behandling som passar dig bäst. Här följer några tips i samtal med din läkare.

Dokumentera din sjukdomshistoria
- Gör en lista över dina läkemedel (både receptbelagda och receptfria)
- Notera dina operationer, vaccinationer och allergier.
- Notera ifall du är allergisk mot några läkemedel
- Notera om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar

Bekanta dig med din familjs sjukdomshistoria
Skriv ner viktig information om din familjs sjukdomshistoria. Som till exempel;
- Har du eller någon av dina nära släktingar hjärtsjukdom? cancer? diabetes? en psykisk sjukdom?
- Är någon av dina nära släktingar överkänslig mot vissa läkemedel?

Funder över din nuvarande situation
Fundera över om förändringar i ditt dagliga liv kan hjälpa dig att må bättre. Till exempel genom att förändra ditt sömnmönster, äta en speciell kost eller motion.

Diskutera medicinen med din läkare
- Be läkaren berätta om din medicin (till exempel, vad den heter, hur ofta du ska ta den, vilken verkan den har, vilka förväntningar du ska på dess verkan)
- Fråga om möjliga biverkningar
- Fråga om det finns någon annan behandling som passar din situation bättre

Om du upplever något ovanligt som kan liknas vid en biverkan är det viktigt att du kontaktar din läkare omedelbart. Om du bli akut sjuk ring 112.

Yes