Skip to main content

Search

Janssen i Almedalen 2019

Janssen på plats i Almedalen
 
Vill ni veta mer - Följ oss på Twitter @JanssenSverige och ta del av de senaste nyheterna från Almedalen.
 

Aktiviteter under Almedalen

 • ”RECEPT” PÅ SOCIALSTYRELSENS RIKTLINJER – från ax till regional vårdlimpa – fokus psoriasis
  Datum och tid: Måndag 1 juli. 12.15–13.15
  Plats: Campus Gotland sal B24, Visby

  Psoriasis är inte bara en hudsjukdom, utan en systemisk sjukdom som även kan uppvisa samsjuklighet med bland annat hjärt/kärlssjukdom och reumatiska sjukdomar. Vi ser även idag också en allt tydligare koppling till psykisk ohälsa. Förutom försämrad livskvalitet orsakar sjukdomen därtill samhället stora kostnader.

  På senare år har effektiva behandlingar tagits fram, och Socialstyrelsen har skrivit nya riktlinjer. Socialstyrelsen konstaterar att psoriasis är en underbehandlad sjukdom men når riktlinjerna fram till verksamheten? Avgör patientens behov verkligen behandlingsval, och kan regionerna garantera jämlik vård?

  Detta kommer att belysas under seminariet som fokuserar på vägen framåt mot en modern och jämlik psoriasisvård och vilka vinster det skulle kunna innebära för såväl patienter som vård och samhälle.

  Läs mer om seminariet här.

  Deltagare:
  Barbra Bohannan, Psoriasisförbundet
  Tore Särnhult, Överläkare dermatologi Hallandskustens Hudmottagning Kungsbacka
  Thomas Lindén, avd.chef för kunskapsstyning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen
  Marie Morell (M), ordf sjukvårdsdelegationen vid SKL
  Jonas Andersson (L), ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen VGR
  Gilbert Tribo (L), ordförande Hälsooch


  Moderator:
  Ellinor Persson
 
 • VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT PATIENTEN BLIR FRISK?
  Datum och tid: Måndag 1 juli. 13.30–14.30
  Plats: Campus Gotland sal B24, Visby

  2010 avskaffades patientansvarig läkare (PAL) efter att Socialstyrelsen utvärderat lagen och kommit fram till att den inte uppnådde den tilltänkta effekten. Vem ansvarar idag för att patienten får en sammanhållen vård? Vi går även en framtid till mötes med en ökad kronisk sjuklighet. Är det dags att införa patientansvarig läkare igen?

  Janssen och Johnson & Johnson vill bjuda in till ett seminarium om just detta.

  Läs mer om seminariet här.

  Deltagare:
  Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Socialutskottet
  Anders Henriksson (S),ordförande Regionstyrelsen i region Kalmar
  Angelica Frithiof,ordförande i Strategiska patienter och närståenderådet vid Karolinska universitetssjukhuset
  Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund Nasim Farrokhnia, Forsknings -och kvalitetschef, KRY
 
 • PSYKISK (O)HÄLSA – ett komplext problem eller en enkel kvick fix?
  Datum och tid: Tisdag 2 juli, 10.15–12.00
  Plats: Visby, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2,”Hälsodalen-Bryggan”

  Psykisk ohälsa är vår tids stora hälsoutmaning. De senaste tio åren har olika regeringar satsat över 10 miljarder kronor på att stimulera en positiv utveckling inom psykiatrin.   

  Ambitionen och viljan att förbättra den psykiska hälsan finns, men blir det något resultat? Hur får vi till de långsiktiga lösningar som behövs? Krävs det mer resurser, bättre organisation, mer kompetent personal eller kraftfulla politiska beslut? Detta är några av de ämnen som kommer tas upp under seminariet som avslutas med en paneldebatt på ämnet ”Hur löser vi ett komplext problem – vägen framåt”.

  Läs mer om seminariet här.

  Deltagare: 
  Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Socialutskottet
  Karin Rågsjö (V) ledamot i Socialutskottet 
  Ing-Marie Wieselgren, Projektchef SKL Uppdrag psykisk hälsa
  Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare inom område psykisk hälsa
  Sofia Rydgren Stale 2:e vice ordförande i läkarförbundet
  Erik Vidlund, Riksförbundet Hjärnkoll


  Moderator: 
  Boel Mörck överläkare, områdeschef och medicinsk informationsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset