Skip to main content

Search

Berkeley Vincent ny vd på Janssen

Berkeley Vincent ny vd på Janssen

Den första juli 2019 tillträdde Berkeley Vincent rollen som ny vd för de nordiska marknaderna (Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island) och Baltikum (Estland, Lettland och Litauen). Berkeley Vincent har tidigare varit nordisk försäljningsansvarig för onkologi och virologi mellan åren 2010 och 2012, och kommer närmast från rollen som ansvarig för Janssens europeiska digitala affärsområde.

Berkeley Vincent har en kandidatexamen i management från Dublin Institute of Technology och en MBA från DePaul University, Chicago.

Titta på en kort video med Berkeley Vincent om hur han ser på sitt uppdrag och om utmaningar inom hälso- och sjukvårdsområdet i vår region.