Skip to main content

Search

Janssen bekampar cancern

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök Janssen Medical Cloud

Janssens arbete inom cancer
Ett cancerbesked förändrar livet både för den som är sjuk och för dem som står den sjuke nära. För många präglas vardagen av oro och rädsla. Andelen som får en cancerdiagnos blir allt fler i större delen av världen. Men det är också viktigt att påpeka att möjligheterna att överleva cancer ökar.

Janssens vision är att omvandla cancer till en sjukdom som går att bota eller förhindra. Målet är att hitta behandlingsformer som både förlänger och förbättrar patientens liv. På längre sikt hoppas vi kunna förhindra cancer redan innan sjukdomen uppstår. 

En av de cancersjukdomar som Janssen prioriterar i sitt arbete är blodcancersjukdomen myelom. Myelom är fortsatt en obotlig cancersjukdom, även om nya behandlingsmetoder väsentligt förbättrat prognosen för de personer som drabbas av sjukdomen.

För att öka chansen att överleva myelom och andra cancersjukdomar - lägger Janssen allt större fokus på målinriktad behandling. Det är en behandlingsform som attackerar ett specifikt mål i cancercellerna.