Skip to main content

Search

Crohns sjukdom (Morbus Crohn)

Crohns sjukdom (Morbus Crohn)

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD – inflammatory bowel disease) som orsakar en inflammation i mag- och tarmkanalen. Inflammationen sitter vanligtvis i den nedre delen av tunntarmen eller övre delen av tjocktarmen, men kan uppstå var som helst i mag- och tarmkanalen.

Sjukdomen kan leda till magsmärtor, diarré, trötthet, viktnedgång som följd av minskat näringsupptag. Crohns sjukdom är speciellt vanlig i Norden och där ungefär 50 000 personer ha sjukdomen.1 I Sverige diagnoseriseras ungefär 750 personer årligen och 15 000 – 35 000 lever med sjukdomen idag.2

Crohns sjukdom debuterar för majoriteten i unga år, mellan 15 och 30 år. Orsaken till sjukdomen är fortfarande inte fastställd, dock tror man att det kan bero på hur immunsystemet reagerar på bakterier. Ärftlighet är en annan faktor som man tror har ett samband då cirka 20 procent av patienterna har någon släkting som är drabbad.2

Crohns sjukdom går i skov vilket betyder att intensiteten på sjukdomen varierar. I vissa perioder kan patienten vara symptomfri och i andra perioder vara väldigt sjuk. Vid svåra fall av Crohns sjukdom behandlas patienten på sjukhus. Behandlingen inkluderar läkemedel som kortison, immunmodulerande läkemedel, mer specifikt immunmodulerande som även är kallade biologiska läkemedel och antibiotika, beroende på den föreliggande kliniska bilden. Det finns även möjlighet att göra kirurgiska ingrepp för att ta bort påverkade områden.

Referenser:
1. Burisch J et al: Journal of Crohn's and Colitis, Volume 7, Issue 4; 2013; 322–337
2. Crohnssjukdom (2015) Crohnssjukdom – en tarmsjukdom (Elektronisk) < http://crohnssjukdom.se/crohns-sjukdom-en-tarmsjukdom/> Hämtad: Nov 2015
Länkar till ytterligare information:

Mag- och tarmförbundet

ILCO Tarm – uro och stomiförbundet

1177 vårdguiden