Skip to main content

Search

Dataregister

Kristina Sandström: "Dataregistren kan göra Sverige till en Europas ledande testmarknad"
Life science-kontoret med Jenni Nordborg i spetsen har tagit fram rapporten Färdplan life science – vägen till en nationell strategi med en initial analys av hur Sverige kan växa inom life science-området. I rapporten pekas tre prioriteringsområden ut varav ett av dem är nyttiggörande av digitala hälso- och vårddata.

På Janssen ser man att Sveriges unika vårddata är en viktig pusselbit för att bygga Sverige som en stark life science-nation och en ledande testmarknad.

- För oss i läkemedelsindustrin och på den globala marknaden är det uppenbart att Sveriges främsta konkurrensfördel som life science-nation ligger i landets unika dataregister. Rätt använt kan dessa göra Sverige till Europas ledande testmarknad för nya medicinska innovationer, säger Kristina Sandström, nordisk medicinsk direktör på Janssen.

Enligt Kristina har Sverige ett gott internationellt renommé tack vare  högkvalitativ forskning, världsledande vårdresultat och framgångsrika life science-företag. Detta i kombination med biobanker, vårddata och personnummer gör att Sverige kan erbjuda unika forskningsmöjligheter. För detta krävs dock att staten agerar.

- Vi föreslår att staten tar ansvar för standardisering, samordning och att skapa en portal där landets data samlas och görs lättåtkomligt för alla aktörer. Detta är grunden för att erbjuda unika testmöjligheter och vi ser fram emot ett tydligt statligt direktiv för att detta inom kort ska realiseras, avslutar Kristina.