Skip to main content

Search

Depression

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök Janssen Medical Cloud

Vad är depression?

Att känna sig nedstämd och trött ibland är en normal del av livet. Gränsen mellan nedstämdhet och depression är flytande. Om du under en längre tid känner att inget berör dig eller att du inte har lust att göra saker så kan det vara en depression som drabbat dig.

Depression är en mycket vanlig folksjukdom och kan utlösas av stora livsförändringar, familjeproblem eller sorg. Har man en gång drabbats av en djup depression finns det en risk för att sjukdomen återkommer senare i livet. En depression påverkar ens självbild och självkänsla. Negativa tankar dominerar och känslan av otillräcklighet kan vara stark.

Behandling

Lättare typ av depression behandlas ofta med antidepressiva läkemedel och/eller psykoterapi. Studier har också visat att fysisk aktivitet har god effekt för en person som drabbats av en lindrig depression.Vid svårare depression kan vård på psykiatrisk klinik behövas. Patienter som inte blivit hjälpta av de första behandlingsförsöken med antidepressiva mediciner kan behöva få speciellt anpassade kombinationer av läkemedel eller elektrokonvulsiv behandling (ECT).2

Källor:
1. Cooney GM, Dwan K, Greig CA, et al. Exercise for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(9):CD004366.
2. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26-59