Skip to main content

Search

Depression

 
Vad är depression?

Att känna sig nedstämd och trött ibland är en normal del av livet. Gränsen mellan nedstämdhet och depression är flytande. Om du under en längre tid känner att inget berör dig eller att du inte har lust att göra saker så kan det vara en depression som drabbat dig.

Depression är en mycket vanlig folksjukdom och kan utlösas av stora livsförändringar, familjeproblem eller sorg. Har man en gång drabbats av en djup depression finns det en risk för att sjukdomen återkommer senare i livet. En depression påverkar ens självbild och självkänsla. Negativa tankar dominerar och känslan av otillräcklighet kan vara stark.