Skip to main content

Search

Digitala vårdbesök

Kort väntetid viktigast vid digitala vårdbesök 
De digitala vårdbesöken har på kort tid ökat i antal och kommer förmodligen att bli ännu vanligare i framtiden. Med anledning av det har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) undersökt hur befolkningen värderar fyra olika kvalitetsaspekter kopplade till digitala vårdbesök.

Under ett seminarium den 19 november presenterade Vårdanalys de preliminära huvudresultaten från den kommande rapporten Befolkningens värdering av digitala vårdbesök.

Resultaten visar bland annat att:

  • Kort väntetid från bokning till besök är den allra viktigaste aspekten.

  • Nästan lika viktiga aspekter är att vårdpersonalen har tillgång till journal samt vilken typ av vårdpersonal man kommunicerar med i videobesöket. Här har man sett att det finns högre preferenser att få träffa en sjuksköterska med utökade arbetsuppgifter jämfört med en läkare.

  • I relation till ovanstående kvalitetsaspekter värderas personlig kontinuitet, definierat som att man känner till vårdpersonalen sedan innan, lägst.

Resultaten grundar sig på en befolkningsenkät med 1400 svaranden. Hela rapporten släpps i februari 2020.

 

Foto: Marek Levák