Skip to main content

Search

forskning i samverkan

Därför bör näringsliv och akademi samverka
Sverige borde vara en testbädd för nya innovativa behandlingar. För att vi ska nå dit behöver vi samverka mer. Partnerskapet mellan Janssen och Karolinska Institutet är ett bra exempel på hur forskning i samarbete mellan näringsliv, akademi och patientorganisationer hjälper patienter få tillgång till nya behandlingsalternativ snabbare. Se kort film om varför denna samverkan är så viktig och vad som behöver göras för att öka innovationstakten.