Skip to main content

Search

HIV-proteashämmare

Brist på data som stödjer användning av behandlingar med HIV-proteashämmare för SARS-CoV-2
Det har nyligen förkommit diskussioner bland medicinsk personal och forskare angående användandet av HIV-proteashämmare som ett behandlingsalternativ för COVID-19. Vi vill nu ge vår kommentar på detta.

Janssens främsta prioritet är patienterna och på grund av de stora folkhälso- och humanitära konse-kvenserna som COVID-19 för med sig, är vi engagerade i globala ansträngningar för att ta hand om de drabbade, begränsa virusutbrottet och utveckla åtgärder för att ta itu med framtida utbrott.

Vi förordar öppen tillgång till information och vi är övertygade om att utvecklingen av evidens-baserade interventioner för COVID-19 är avgörande. Vår uppfattning är att överväganden om att använda HIV-proteashämmare som behandlingsalternativ för COVID-19 är baserad på begränsad, opublicerad virologisk och klinisk data från behandling av patienter infekterade med Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) coronavirus.

De proteashämmare som marknadsförs av Janssen är ämnade för behandling av HIV-1 och vårt första ansvar är de HIV-patienter som behandlas med dessa läkemedel.

Flera av Janssens läkemedel, håller nu på att utvärderas med avseende på potentiell antiviral aktivitet mot SARS-CoV-2 och så snart dessa data blir tillgängliga kommer vi att ge en uppdatering.

Vi fortsätter att samarbeta med regeringar, hälso- och sjukvårdspersonal och andra aktörer för att säkerställa kontrollerad och öppen insamling av data, som kan leda fram till bevis för användning av effektiva läkemedel förpatienter som drabbas av COVID-19. Som en del av Johnson & Johnson är vi djupt engagerade i att på flera olika sätt möta SARS-CoV-2-utbrottet.

Vi kommer att fortsätta arbetet att screena substanser, inom vår organisation och i samarbete med den övriga forskarvärlden, för att påskynda utvecklingen av nya behandlingsalternativ, samt prioritera utvecklingen av en SARS-CoV-2-vaccinkandidat.

Johnsons & Johnsons främsta prioritet kommer att förbli patienterna och vi kommer att fortsätta att bekämpa denna globala folkhälsokris med alla våra tillbuds stående resurser och kompetenser.

För patienter med frågor angående proteashämmare rekommenderar vi att du pratar med din läkare eller annan vårdpersonal. Om du vill rapportera en biverkan eller har ett produkt-klagomål som handlar om någon av Janssens läkemedel, vänligen kontakta MICS – Medicinsk Information; +46 8-626 50 00 eller [email protected].