Skip to main content

Search

Human immundefekt virus (HIV)

Human immundefekt virus (HIV)

HIV är ett virus som infekterar cellerna i immunsystemet och förstör eller begränsar deras funktion. När infektionen förvärras blir immunsystemet svagare och man blir mer mottaglig för infektioner. Det sista stadiet av HIV-infektionen kallas AIDS. HIV kan smitta genom oskyddat sex, blodtransfusioner, att man delar en infekterad spruta samt mellan mor och barn under graviditet, födsel och amning.1

2014 diagnostiserades 473 personer som HIV-positiva i Sverige och sammanlagt är det ungefär 6 800 personer som lever med sjukdomen.2

Behandling består av en kombination av läkemedel (bromsmedicin), som effektivt försvagar viruset och bromsar upp sjukdomsförloppet vilket möjliggör att patienten kan leva ett normalt liv. Personer som lever med HIV idag i Norden förväntas uppnå samma livslängd som allmänheten.3

HIV är fortfarande ett stort globalt hälsoproblem som hittills har skördat över 34 miljoner liv. Idag lever cirka 37 miljoner människor med sjukdomen. Globalt finns det fortfarandet ett stort behov av att optimera prevention, diagnos och behandling av HIV, men också behov av stabila hälso- och sjukvårdsorganisationer som stödjer HIV-behandling. Det gäller särskilt i de regioner som har den största sjukdomsbördan.1 På Janssen är vi engagerade i att hjälpa de människor som lever med HIV i resurssvaga områden av världen, genom att tillhandahålla effektiv och långsiktig tillgång till HIV-läkemedel. Läs mer om hur Janssen arbetar globalt här.

Referenser:
1. WHO Fact sheet #360 July 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/
2. Folkhälsomyndigheten, Hivinfektion Årsrapport och Kommentarer 2014 (Elektronisk) 
< http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/hivinfektion/> Hämtad: Nov 2015.
3. ECDC 2015 HIV continuum of care, http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/dublin-declaration-continuum-of-care-2014.pdf
Länkar till ytterligare information:

HIV Sverige

1177 Vårdguiden