Skip to main content

Search

IBD Dagen 2017 | Det är skitviktigt | Janssen Sverige

19 maj är det IBD-dagen. Det är #skitviktigt
Sju av tio med Crohns upplever att de även har andra hälsoproblem, framför allt ångest, oro och depression. En av tre uppger att mat är en källa till oro. Många skäms för sin sjukdom och drar sig undan. En del isolerar sig. Nästan hälften har svårt att utöva sina fritidsaktiviteter då de inte har tillräcklig tillgång till toa. Många lider av kroniskt trötthetssyndrom1
 
En bild som beskriver kampanjen skitviktigt som Janssen är med och stödjer

Idag lever ca 20-25 000 personer med Crohns i Sverige. Årligen diagnostiseras ungefär 500 personer med sjukdomen2. Det är viktigt att uppmärksamma att de som lever med Crohns behöver kontinuerlig vård genom hela livet. Läs mer på www.skitviktigt.nu en kampanj skapad av Unga magar med stöd från Janssen. #skitviktig

Om Crohns
Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD – inflammatory bowel disease) som orsakar en inflammation i mag- och tarmkanalen. Inflammationen sitter vanligtvis i den nedre delen av tunntarmen eller övre delen av tjocktarmen, men kan uppstå var som helst i mag- och tarmkanalen.

Läs mer:
Crohns sjukdom (Morbus Crohn)

Källa
1. Rapport ”Efterlysning: Livskvalité trots IBD” (Magtarmförbundet/Kairos Future Februari 2016) <http://magotarm.se/unga-magar/wp-content/uploads/sites/30/2016/05/IBDrapport.pdfHämtad: Maj 2017
2. ILCO Tarm- uro och stomiförbundet, Crohns sjukdom (Elektronisk) < http://www.ilco.nu/diagnoser-och-behandlingsformer/diagnoser/morbus-crohn/> Hämtad: Maj 2017