Skip to main content

Search

iCope

iCope – en hemsida som kan hjälpa dig och dina närmaste att hantera livet med prostatacancer
Årligen drabbas ca 10 000 män av prostatacancer. Prostatacancer påverkar inte bara patientens välbefinnande utan även dem som står i hans närhet. iCope är ett webbaserat verktyg som utvecklats av Janssen med syfte att stötta patienter och närstående i deras hantering av sjukdomen.

Gå vidare till www.icope.se

Att hantera en allvarlig sjukdom som prostatacancer handlar inte enbart om att få den rätta medicinska behandlingen. Det handlar också om att få tillgång till de redskap och den kunskap som behövs för att kunna förstå sjukdomen och hur den påverkar kroppens välbefinnande.

”Vi vill ge patienten en helhetssyn på hälsa och välmående och har därför med hjälp av dietister och sjukgymnaster skapat en plattform med praktiska tips och råd som patienten kan ha nytta av i vardagen”, säger Aki Kasvi, Nordic Business Lead, Prostate Cancer på Janssen.

Tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal har Janssen utvecklat iCope – ett webbaserat verktyg som ger fördjupad kunskap om prostatacancer. iCope ger även praktiska tips om kost och motion som kan stärka den allmänna hälsan hos patienten.

Testa hur du mår – ett verktyg för patienter med prostatacancer

Ett verktyg som iCope erbjuder är ett Må bra-test som syftar till att hjälpa patienten reflektera över hur han känner inför sig själv och i sina relationer till andra. Testet kan både hjälpa patienten till en ökad medvetenhet kring sitt välbefinnande, men även användas som ett stöd i samtal med läkare och familj.

”Vi vet att patienter kan känna sig överväldigade och glömma av att ställa viktiga frågor när de talar med vårdpersonal. Därför är ett av målen med verktyget att hjälpa patienterna att förbereda sig inför läkarbesök”, säger Aki Kasvi.

På iCope kan du även läsa och se filmer om livet efter diagnos. Besök iCope - www.icope.se
Här visas en trailer med Per-Erik som berättar om livet med avancerad prostatacancer (2.06)
Hela filmen kan du se på www.icope.se