Skip to main content

Search

Immunologi

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök Janssen Medical Cloud

Janssens arbete inom immunologi
Autoimmuna sjukdomar drabbar runt 5 procent av befolkningen i västvärlden och fler kvinnor än män.1 Att leva med en autoimmun sjukdom kan vara mycket påfrestande. Många av sjukdomarna går i skov, bättre perioder varvas med sämre, och kan ha stor påverkan på livskvaliteten. Det är inte alltid sjukdomen syns utanpå.

Den gemensamma nämnaren för en autoimmun sjukdom är att immunsystemet producerar inflammatoriska molekyler som angriper kroppens egen vävnad. Sjukdomarna - bland annat psoriasis och Crohns sjukdom - kan vara mycket olika till sin karaktär, vilket gör det komplext att hitta ett behandlingsalternativ som fungerar för alla.

På Janssen vill vi förstå vad det är som triggar igång de inflammatoriska och autoimmuna processerna och riktar därför vår forskning på molekylnivå. Samarbeten med andra aktörer och patientorganisationer är viktigt för att vi ska kunna öka vår kunskap, samt utveckla innovativa läkemedel och framtida behandlingsalternativ som fungerar för den enskilda patienten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa:
1. Miettinen. A & Viander. M Autoantikroppar vid diagnostik av systematiska autoimmuna sjukdomar 2015:175(2)