Skip to main content

Search

Innovation och hälsoekonomi

September är den internationella blodcancermånaden. Med detta i åtanke vill vi dela denna rapport, sponsrad av Janssen, om innovation och kostnader relaterade till blodcancer.

Innovationer är centrala för  kvaliteten inom hälso- och sjukvården och förbättrar hälsoutfallen men de är också en källa till stigande offentliga kostnader. Den ekonomiska bördan har fått myndigheter att försöka begränsa tillgången till innovativa behandlingar. Även om man kan förstå dessa beslut, är det inte säkert att de stöder ambitionen att kontrollera kostnaderna för en sjukdom. Den här artikeln granskar ekonomiska analyser av kostnaderna för cancer, och i synnerhet blodcancer, och de effekter som innovativa behandlingar har på andra kostnadskällor inom hälso- och sjukvårdsssystemet eller ekonomin i stort.

Janssen sponsrade nyligen ECIPE:s (European Centre for International Political Economy) toppmöte.

Ladda ned rapporten här.