Skip to main content

Search

Janssen – ett forskningsintensivt företag

Janssen – ett forskningsintensivt företag
Janssen är ett av världens mest innovativa läkemedelsföretag och har idag ett flertal pågående kliniska prövningar i samarbete med läkare och andra vårdgivare runt om i världen. För oss är forskning, patientsäkerhet och samarbete tre viktiga komponenter i vårt arbete med att ta fram nya innovativa läkemedel och utveckla framtida behandlingsalternativ.

Forskningen är en integrerad och viktig del i Janssens verksamhet. Vi arbetar ständigt för att identifiera nya medicinska behov med syfte att kunna matcha med både intern som extern expertis. Under 2015 investerade Janssen 5,1 miljarder US dollar i forskning och utveckling globalt. Detta motsvarar 21 % av den totala försäljningen.

Läkemedelsutveckling - en lång och komplex process

Att utveckla läkemedel är ingenting som sker under en natt utan det tar cirka tolv till fjorton år innan ett läkemedel når marknaden. Processen är både lång och komplex eftersom det är många aspekter som behöver vägas in, studeras och granskas.

Utvecklingen av läkemedel genomgår tre olika stadier. Det första stadiet kallas för pre-klinisk forskning, det vill säga att man identifierar de substanser som kan vara aktuella för det nya läkemedlet.

Det andra stadiet kallas för utvecklingsforskning vilket är en omfattande forskning som pågår i 4-5 år och där man säkerhetställer att produkten är tillräckligt stabil för att testas på en mindre grupp människor.

Det sista stadiet kallas för klinisk forskning vilket betyder att man testar läkemedlet på människor. De kliniska prövningar är uppdelade i fyra olika faser och där varje fas noggrant kontrolleras av både en myndighet och Janssen innan man går vidare i prövningen.

Alla kliniska prövningar som pågår finns på Janssen Global Trial Finder

Läs mer: Varför kliniska prövningar?

Patientsäkerheten står i fokus

Patientsäkerheten är en vital del i vårt arbete. Vi arbetar enbart med noggrant granskade och godkända processer som regleras av både lokala, europeiska samt globala regelverk. För oss är det viktigt att på ett säkert och effektivt sätt ta fram nya och innovativa läkemedel med målet att höja livskvalitén för patienten.

Tillsammans är vi starka

Vi ser samverkan med andra institutioner, vården, akademin, externa företag och patientföreningar som viktigt. Vi tror att det är genom utbytet med andra som nya medicinska behov kan identifieras, nya behandlingsalternativ utvecklas och bättre livskvalitét för patienten skapas.

 

Janssens fokusområden fram till 2020
Janssen i Norden
 • Bota och eventuellt förebygga cancer
 • Fördröja behovet av vård för patienter med Alzheimers sjukdom med 3-5 år
 • Bota 95 % av patienterna med Hepatit C
 • Färre behandlingstillfällen per år vid HIV
 • Förebygga influensa
 • Janssen bedriver idag mer än 100 kliniska prövningar i Norden
  • Huvudinriktning på dessa studier är inom onkologi och neuroscience
  • Studierna är både i tidiga och sena forskningsfaser
 • I Sverige bedriver vi idag 57 studier 
  • 39 i egen regi varav 21 föregående år
  • Mer än 900 patienter är involverade i dessa studier
 • Sverige är ett av 30 prioriterade länder inom Janssen för att bedriva kliniska prövningar
 • Janssen har pågående barnstudier inom infektion.