Skip to main content

Search

Title

Janssen i Almedalen

Janssen i Almedalen 2022
Janssen var på plats i Visby under Almedalsveckan, och vi var arrangör för fyra seminarier och deltog i ytterligare några evenemang (om bland annat hälsodata). Här kan du läsa korta sammanfattningar från våra aktiviteter, samt länkar till några seminarier som spelades in.
 
Viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor under årets Almedalsveckan var hälsodata, jämlik vård och kompetensförsörjningen inom vården. Vår förhoppning är att några av dessa viktiga vårdfrågor ska få plats i den pågående valrörelsen, samt inte minst vara en framskjuten angelägenhet för landets kommande regering.
 
Hälso- och sjukvårdsfrågor i alla ära – visst är dessa viktiga för många, men när en framstående opinionsbildare inom svensk psykiatri, Ing-Marie Wieselgren, brutalt knivmördades på öppen gatan i hjärtat av Visby – känns allt annat mindre viktigt. Vi vill rikta vårt djupa deltagande till Ing-Marie Wiselgrens familj och närstående. Vi hoppas och tror att hennes starka engagemang och röst ska leva vidare som en viktig ledstjärna inom svensk psykiatri.
 
Läs referat och se inspelning från Janssens seminarium nedan.