Skip to main content

Search

Janssen i Almedalen – fokus på patientens roll

Janssen fokuserar på patienten i Almedalen
I år kommer Janssen Sverige åter att finns med i debatten under Almedalsveckan. Årets två publika seminarier handlar om patientinflytande och hur patientens ställning kan förbättras samt hur nya behandlingsformer ställer förändrade krav på både vården och patienten. Du hittar inbjudningar till våra seminiarer nedan. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.
 

Behandlingsbeslut – efter patientens behov eller på verksamhetens villkor?
3 Juli 13:30-14:30
Ju mer delaktig en patient är desto bättre blir vårdresultatet. Vilka förändringar behöver hälso- och sjukvården införa för att stärka patientens ställning vid behandlingsbeslut och uppföljning? Hur sparar man sjukvårdsresurser och förbättrar utfallet genom att ge patienten en tydligare och mer delaktig roll? Det och mycket mer kommer diskuteras under seminariet. Läs hela inbjudan här
 

Från dödsdömd till deltidspatient
5 Juli 9.00-10.00
Talesättet ”ont ska med ont fördrivas” stämmer väl överens på vissa behandlingar som cancerpatienter hittills har erbjudits men under de senaste åren har många nya läkemedel utvecklats, särskilt inom blodcancer. Nya möjligheter ställer också nya krav på vården när dagens patienter vill vara delaktiga och ha inflytande över val av vårdinsatser. Hur får vi till en mer flexibel vård utifrån den enskilda patientens behov? En av frågeställningarna som Janssenvill lyfta under seminariet. Läs hela inbjudan här

Janssen i Almedalen