Skip to main content

Search

Janssen i Folkhalsodalen den 5 juli

Janssen i Folkhälsodalen den 5 juli
Life science – en fråga som berör oss alla!

 

 

 

 

 

 

 

Life science har möjlighet att hitta lösningar på dagens och morgondagens stora hälso- och samhälls utmaningar. Samtidigt behöver alla i samhället kraftsamla för att verka för en friskare befolkning.

Det är tydligt i Sveriges life science-strategi att samverkan över gränser – nationellt, regionalt, lokalt, bransch, industri, akademi och patient, är avgörande för att kunna lösa komplexa problem. Allt i syfte att möjliggöra en utveckling som ger patienter tillgång till den vård som faktiskt är möjlig i dag. Forskningen går fort framåt och de framsteg som görs ställer nya krav på samhället för att vi ska kunna ta vara på den fantastiska utveckling som i dag sker inom hälsa och vård. Läkemedelsföretaget Janssen - som är en del av Johnson & Johnson-koncernen - bedriver forskning inom framför allt immunologi, cancer och neuroscience (psykisk ohälsa). Janssen är därmed en del av vården med behandlingar inom dessa områden och har som mål att vara en aktiv del i arbetet med att genomföra den nationella life science-strategin.

Dagens samtal har fokus på hur vi tillsammans kan få slagkraft i genomförandet av två viktiga områden: ”Snabb och jämlik tillgång till nya läkemedel behöver effektiva processer” och ett ”Ökat antal företagsinitierade kliniska studier” .

Medverkande:

  • Anna Alassaad, projektledare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets största regeringsuppdrag om långsiktigt hållbara kostnader för läkemedel och arbetet med att utveckla samverkan med regionerna

  • Berkeley Vincent, vd för Janssen i Sverige och Norden

  • Björn Eriksson generaldirektör vid Läkemedelsverket

  • Freddie Henriksson, ansvarig för Market Access och samhällspolitik hos Janssen

  • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen, Region Uppsala

  • Mats Ulfendahl, forskningsdirektör i Region Östergötland

 

Plats: S:t Hans Café vid S:t Hansplan

Tid: 15:30-16:15, 5 juli 

 

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen