Skip to main content

Search

janssen-tar-kampen-mot-cancern

Mer målinriktade behandlingar

Cancerforskningen idag riktar in sig på att hitta de mekanismer som driver själva tumörtillväxten – och sedan stänga av den. Därmed går forskningen allt mer in på cellreglering och hur vi kan arbeta med kroppens eget immunförsvar för att bekämpa tumören. Det sker även stora framsteg i våra möjligheter att välja rätt patient till rätt behandling genom bland annat biomarkörer som kan mätas i blodet.

Den största utmaningen är att vända cancer från en dödsdom till en sjukdom som går att bota, eller förvandla till ett kroniskt tillstånd. Förutsättningen är att tidigt hitta cancern och därefter ge en behandling som är skräddarsydd efter just den patientens behov. För oss betyder det att täcka in helheten; från upptäckt och diagnos till behandling och uppföljning.

Behandlingen av cancer står inför stora genombrott och vi kommer att få se helt nya typer av läkemedel det närmaste decenniet. Allt fler cancerformer kommer kunna behandlas med riktade terapier som fungerar som målsökande robotar. Det gör att behandlingarna ger färre biverkningar än de vi har haft hittills. Vi kommer att se fler behandlingar som kan ges i hemmet; av patienten själv eller med hjälp av vårdteam som kommer hem till patienten.
 

Läs mer: