Skip to main content

Search

Janssen utvecklar samarbete med Karolinska Institutet för att hitta nya behandlingsmetoder för svåra sjukdomar

Janssen utvecklar samarbete med Karolinska Institutet för att hitta nya behandlingsmetoder för svåra sjukdomar
Efter flera års framsteg inom life science-området utvecklar Janssen Research & Development (Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson) och Karolinska Institutet sitt samarbete genom att samla Sveriges ledande forskare och kliniker i syfte att hitta nya lösningar och utvärdera behandlingsmetoder, som ytterst förbättrar människors liv. Det nya och utvidgade samarbetet fokuserar på flera områden, bland andra multipelt myelom, Alzheimers sjukdom och demens, immunologi, samt andra cancerformer (huvud-, hals-, urinblåse-, mag- och lungcancer).

Överenskommelsen bygger vidare på tidigare samarbeten och omfattar också nya forskningsområden. Samarbetet kommer även i fortsättningen att genomföra observationsstudier inom nämnda områden, samt omsätta resultaten från forskningen för att utveckla nya behandlingsalternativ för svåra och komplexa sjukdomar.

”Janssen ser Sverige som ett viktigt nav för forskning, innovation och utveckling inom life science-området. Vårt nya forskningssamarbete med Karolinska Institutet visar vårt gemensamma engagemang för att använda biologisk- och RWE-data kopplat till framsteg inom datavetenskap, för att förbättra hur vi kan upptäcka och utveckla nya banbrytande mediciner för patienter”, säger Najat Khan, Global Head of Janssen R&D Strategy and Operations.

Det nya samarbetet kommer att gå bortom standardiserade metoder och nuvarande tillvägagångssätt inom observationsstudier. Forskarlaget kommer att integrera omics-analyser (brett utbud av dataanalyser) för att bättre kunna förutsäga patienternas risk inom multipelt myelom, Alzheimers sjukdom, immunologiska sjukdomar, demens samt huvud-, hals-, urin-blåse-, mag- och lungcancer. Syftet med samarbetet är att identifiera individer som har hög risk för att utveckla dessa komplexa sjukdomar och därför kunna initiera den bästa behandlingen i ett tidigare skede, vilket leder till bättre vårdresultat.

Janssen och Karolinska Institutet har under flera år tillsammans arbetat för att förbättra hälsoutfallet genom insamling av hälsodata, ökat transparensen och förbättrat förståelsen och användningen av utfallsdata. Nyligen har forskarna studerat metodik inom observationsstudier, liksom hur patienter svarar på behandlingar i klinisk miljö för sjukdomar som prostatacancer, B-cellcancer, psoriasis, behandlingsresistent depression, pediatrisk depression och schizofreni. Resultaten har publicerats i ledande akademiska tidskrifter (till exempel Journal of the American Medical Association och American Journal of Hematology). Flera publikationer har fått uppmärksamhet i såväl nordisk som internationell media, och har lett till ytterligare samarbeten med andra akademiska institutioner, samt inspirerat till replikationsstudier i andra länder av de svenska resultaten.

”Det nya samarbetet är ett resultat av Sveriges starka historia inom klinisk forskning och utveckling, samverkan med sjukvården och unika befolkningsregister. Vi är glada över att kunna påskynda nya upptäckter inom forskningen och hitta nya effektiva behandlingsalternativ för patienter i ett stort vårdbehov. Samarbetet är också ett viktigt bidrag till FNs hållbarhetsmål 2030, särskilt mål 3 som rör god hälsa och välbefinnande. Vår förhoppning är att resultaten från framtida studier kommer att bidra till ett hälsosammare liv och främja välbefinnande i alla åldrar. Vår banbrytande forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder är inte begränsat till Norden – utan patienter över hela världen”, säger Berkeley Vincent, vd för Janssen i Norden.

Janssen Research and Development och Karolinska Institutet arrangerade ett gemensamt arbetsmöte på Karolinska Institutet Science Park den 1-2 oktober för att inleda det nya strategiska samarbetet.