Skip to main content

Search

Janssens läkemedelsförsörjning

I dagsläget inga avgörande störningar i Janssens läkemedelsförsörjning på grund av COVID-19

Upd. 2020-04-07

Att säkra patienternas tillgång till våra läkemedel är en av våra främsta prioriteringar. För Janssen är det viktigt att du som använder våra läkemedel känner dig trygg med att vi tillsammans med andra aktörer och lokala myndigheter aktivt arbetar för att säkerhetsställa fortsatt god tillgång till våra läkemedel.

Vi förstår att oron över eventuella läkemedelsbrister kan förekomma hos många som lever med sjukdomar som kräver kontinuerlig medicinering. Det är givetvis viktigt att följa myndigheternas riktlinjer kring hur mycket läkemedel som får hämtas ut via apotek – för att inte skapa bristsituationer som kan påverka andra patienter.

I nuläget ser vi inga avgörande avbrott i läkemedelsförsörjningen på grund av COVID-19-situationen och vi följer noggrant utvecklingen. Vi har dock konstaterat att efterfrågan på smärtstillande och lugnande läkemedel har generellt ökat inom hälso- och sjukvården, och vi arbetar aktivt på att kunna tillgodose detta.

Har du frågor gällande vår läkemedelsförsörjning?
Kontakta vår kundtjänst via mejl: [email protected]m