Skip to main content

Search

kampen mot cancer janssen

Mer målinriktade behandlingar
Ett terapiområde som Janssen lägger extra stor tonvikt vid är cancer. Företagets vision är omvandla cancer till en sjukdom som går att bota eller kan förebyggas. Målet är att hitta terapeutiska lösningar som förlänger och förbättrar patienters liv via målinriktade behandlingar, säger Kristina Sandström, Medicinsk Direktör på Janssen i Norden.

Janssen fortsätter att expandera inom onkologi och satsar på betydligt fler områden. Stora framsteg har gjorts inom tumörbiologin som möjliggör nya framsteg inom flera cancerområden där utbudet av behandlingar är begränsat, och Janssen strävar efter att adressera de områden där effektiv behandling saknas, både inom hematologi och solida tumörer.

Cancerforskningen idag riktar in sig på att hitta de mekanismer som driver själva tumörtillväxten – och sedan stänga av den. Därmed går forskningen allt mer in på cellreglering och hur vi kan arbeta med kroppens eget immunförsvar för att bekämpa tumören. Det sker även stora framsteg i våra möjligheter att välja rätt patient till rätt behandling genom bland annat biomarkörer som kan mätas i blodet.

Den största utmaningen är att vända cancer från en dödsdom till en sjukdom som går att bota, eller förvandla till ett kroniskt tillstånd. Förutsättningen är att tidigt hitta cancern och därefter ge en behandling som är skräddarsydd efter just den patientens behov. För oss betyder det att täcka in helheten; från upptäckt och diagnos till behandling och uppföljning.

Behandlingen av cancer står inför stora genombrott och vi kommer att få se helt nya typer av läkemedel det närmaste decenniet. Allt fler cancerformer kommer kunna behandlas med riktade terapier som fungerar som målsökande robotar. Det gör att behandlingarna ger färre biverkningar än de vi har haft hittills. Vi kommer att se fler behandlingar som kan ges i hemmet; av patienten själv eller med hjälp av vårdteam som kommer hem till patienten.

Cancer imorgon; en kronisk sjukdom?

Vår vision är att cancer ska bli en kronisk sjukdom som i många fall kan botas helt. Idag finns det standardiserade sätt att utvärdera den kliniska effekten av ett läkemedel, men det motsvarar egentligen endast en del av värdet för patienten – och samhället. Där ingår även andra faktorer som ökad rörlighet och minskad smärta, bättre sömn, möjlighet att gå tillbaka till sitt jobb etc., men dessa parametrar är betydligt svårare att värdera – och det måste ändras, säger Kristina Sandström.