Skip to main content

Search

Janssen ökar antalet kliniska prövningar i Sverige

En bild som visar Kent Bergfors Nordisk Forsknings och utvecklings chef

Vi intervjuar Kent Bergfors, Nordic Research and Development Manager på Janssen, om varför Janssen satsar på Sverige som ett land för klinisk forskning. Vilka fördelar och utmaningar möter man i arbetet med kliniska prövningar. På bild: Kent Bergfors.

Janssen ökar antalet kliniska prövningar i Sverige

Varför ökar Janssen antalet kliniska prövningar i Sverige?
År 2014 genomförde Janssen globalt en stor organisationsförändring, där beslut togs att minska antal länder där företaget bedriver kliniska prövningar. Sverige valdes då som ett av de trettiotal länderna som fortsättningsvis stöttar och bedriver Janssens forskningsprogram.

Vilka är de största fördelarna med att genomföra kliniska studier i Sverige?
Deltagande sjukhuskliniker och forskningsinriktade privatenheter i Sverige har en hög kvalitet och kompetens i genomförandet av kliniska studier. Sverige är dessutom idealt för genomförande av s.k. Real World Evidence-studier där patientunderlag från diverse patientregister kan generera mycket data för analys.

Vilka utmaningar möter Janssen när de gör kliniska prövningar i Sverige?
Utmaningarna för Janssen och övriga läkemedelsföretag som bedriver forskning i Sverige är relaterade till sjukvårdens begränsade resurser att bedriva kliniska prövningar. Intresse för deltagande i studier är stort, både från patienter och från sjukvårdspersonal, men faller många gånger på att personal som kan jobba med studien inte finns tillgänglig.

Kan du berätta om någon spännande klinisk prövning som pågår just nu?
Janssen har en stor bredd i de studier som genomförs, både gällande utvecklingsfas samt terapiområde. Studier genomförs inom onkologi, hematologi, hjärta-kärl, infektion och centrala nervsystemet på diverse sjukdomstillstånd som gör stor skillnad för patienters välbefinnande som till exempel RS-virus, Alzheimers sjukdom, depression och olika cancerformer.

Hur fungerar Janssens samarbete med Karolinska Trial Alliance (KTA)?
Janssens forskningsavdelning har ett nära samarbete med KTA liksom med de övriga kliniker och forskningscentra där våra studier bedrivs. Ett utökat samarbete med KTA som regional nod för forskning i Stockholmsregionen är under diskussion.

Detta är ett utdrag från Janssens nyhetsbrev (24/2) som skickas ut till politiker och beslutsfattare var 4:e månad. Janssens nyhetsbrev fokuserar på patienter, innovationer och möjligheter.
Vill du veta mer? Kontakta Anna Käll, Public Affairs Leader på Janssen Sverige (email: [email protected])