Skip to main content

Search

Kontakta oss

Kontakta oss

Janssen-Cilag AB
Box 4042
SE-16904 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

OBS! Denna webbplats är inte avsedd för medicinska frågor eller kommentarer kring biverkningar som kan gälla ditt medicinska tillstånd. Vi rekommenderar dig istället att ta kontakt med läkare. Denna webbplats är heller inte avsedd för barn under 18 år. Vi kommer inte medvetet att samla in information från denna åldersgrupp. Vi uppmanar föräldrar att prata med sina barn om användningen av Internet och den information som barnen lämnar på nätet. Information om din persondata är endast avsett för att kunna besvara din fråga. För mer information se vår Integritetspolicy- och friskrivningsklausul.

Biverkningar och produktklagomål

Om du vill rapportera en biverkan eller har ett produktklagomål kontakta MICS – Medicinsk Information:

Telefon: +46 8-626 50 00
e-post: [email protected]
sms: +46 730 120 847

Här hittar du mer information om Medicinsk Information.