Skip to main content

Search

Kontakta oss

Kontakta oss

 

Janssen-Cilag
Telefon:
+46 8 626 50 00
SMS: +46 730 120 847
Email: [email protected]

Adress: Kolonnvägen 45
170 67 Solna
Box 4042, SE-16904 Solna

För information om vaccin mot COVID-19:

Telefonnummer: +46851992561 eller 00800-565-4008-8 (gratis nummer)
E-mail: [email protected]

EMA ökar medvetenheten om kliniska vårdrekommendationer för att hantera misstänkt trombos i kombination med trombocytopeni: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-raises-awareness-clinical-care-recommendations-manage-suspected-thrombosis-thrombocytopenia


Biverkningar och produktklagomål

Om du vill rapportera en biverkan eller har ett produktklagomål kontakta MICS – Medicinsk Information:

Telefon: +46 8-626 50 00
E-mail: [email protected]
SMS: +46 730 120 847

Här hittar du mer information om Medicinsk Information.


Information om din persondata används endast för att kunna besvara din fråga. För mer information se vår integritetspolicy- och sekretesspolicy

OBS! Denna webbplats är inte avsedd för medicinska frågor eller kommentarer kring biverkningar som kan gälla ditt medicinska tillstånd. Vi rekommenderar dig istället att ta kontakt med läkare. Denna webbplats är heller inte avsedd för barn under 18 år. Vi kommer inte medvetet att samla in information från denna åldersgrupp. Vi uppmanar föräldrar att prata med sina barn om användningen av Internet och den information som barnen lämnar på nätet. 

Senast uppdaterat 2021-03-11